Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 55795Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ te Maarheeze

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op woensdag 29 oktober 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-ONT1.

 

Doel

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een ontsluitingsweg van de A2 naar het bedrijventerrein Poort 43.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

 

Digitaal het plan bekijken 

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaren Sandu Niessen via s.niessen@cranendonck.nl.

 

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.

 

Online-spreekuur:

In verband met de corona-maatregelen organiseert de gemeente geen inloopmoment op een fysieke locatie. Er is een online spreekuur gepland op 10 november 2020 vanaf 16.30. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de behandelend ambtenaar Sandu Niessen via s.niessen@cranendonck.nl. Mocht u op dat moment verhinderd zijn, kunt u nog altijd contact opnemen met de behandelend ambtenaar.