Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 55489VergunningenGemeente Ermelo - exploitatie overeenkomst - Riebroekseweg 23, Ermelo

Logo Ermelo

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 6 oktober 2020 de overeenkomst “Exploitatie overeenkomst inzake de functiewijziging van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning aan de Riebroekseweg 23 te Ermelo ” zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst heeft betrekking op een functiewijziging van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning waarbij een herziening van het vigerende bestemmingsplan benodigd is.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 21 oktober 2020 tot en met 1 december 2020 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Ermelo. Of is digitaal in te zien op officielebekendmakingen.nl

Tegen de gesloten exploitatie overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.