Voorbereiding bestemmingsplan Nieuw-Vennep Veldbloemstraat

Logo Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden: Nieuw-Vennep Veldbloemstraat (artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de zuidoostzijde van Nieuw-Vennep tussen de Veldbloemstraat, Dotterbloemstraat en Madeliefstraat.

Het bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Veldbloemstraat’ maakt de bouw van 43 sociale huurwoningen mogelijk op de locatie van de voormalige Rehobothschool aan de Veldbloemstraat te Nieuw-Vennep.

Postcode: 2153BZ

Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Evenmin kunnen hierover nu zienswijzen naar voren worden gebracht.

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt op een later moment bekendgemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer u stukken kunt inzien.

 

Naar boven