Ontwerpbestemmingsplan “Appartementen Beurtschipperstraat Kortgene”, Noord-Beveland

Logo Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 30 januari tot en met 11 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Appartementen Beurtschipperstraat Kortgene” ter inzage. Dit plan voorziet in de bouw van een appartementengebouw op de hoek Kaaidijk-Veerdam te Kortgene.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Het plan is ook te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPBeurtschipperstr-ON01.

Op woensdagavond 5 februari 2020 wordt een inloopavond georganiseerd, waarbij iedereen informatie kan krijgen over het plan. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen in het dorpshuis De Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.

 

Naar boven