Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 54238Interne regelingen

Maandbrief VBD oktober 2020

13 oktober 2020

Nr. BS/20200219494

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

oktober 2020

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

26,27662

26,59386

52,87048

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

26,27662

26,59386

52,87048

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 302,68

4. ongehuwd

2,08230

21,54683

13,29693

34,84376

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 410,78

Australië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65100

19,76111

14,94619

34,70730

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65100

19,76111

14,94619

34,70730

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 302,68

4. ongehuwd

1,65100

16,20411

7,47309

23,67720

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 410,78

België

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 378,35

Belize

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,35330

17,41809

49,45650

66,87459

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,35330

17,41809

49,45650

66,87459

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 302,68

4. ongehuwd

2,35330

14,28284

24,72825

39,01109

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 410,78

Bonaire

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

25,70555

33,33711

59,04266

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

25,70555

33,33711

59,04266

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 302,68

4. ongehuwd

1,16760

21,07855

16,66856

37,74711

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 410,78

Brunei

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60080

34,18072

49,19065

83,37137

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60080

34,18072

49,19065

83,37137

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 302,68

4. ongehuwd

1,60080

28,02819

24,59533

52,62352

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 410,78

Canada

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

5,25470

17,53454

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

5,25470

17,53454

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

2,62735

12,69682

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 410,78

Canada (Bagotville)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

14,88831

27,16815

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

14,88831

27,16815

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

7,44415

17,51362

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 410,78

Canada (Cold lake)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

21,01879

33,29863

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

21,01879

33,29863

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

10,50939

20,57886

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 410,78

Chili

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

915,32300

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

915,32300

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,96040

52,46395

44,00109

96,46504

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,96040

52,46395

44,00109

96,46504

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 302,68

4. ongehuwd

7,96040

43,02044

22,00055

65,02099

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 410,78

Curaçao

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

16,43812

27,24652

43,68464

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

16,43812

27,24652

43,68464

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 302,68

4. ongehuwd

2,08230

13,47926

13,62326

27,10252

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 410,78

Denemarken

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,44610

43,66769

11,20608

54,87377

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,44610

43,66769

11,20608

54,87377

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 183,77

4. ongehuwd

7,44610

35,80751

5,60304

41,41055

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 378,35

Duitsland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

364,15000

0,35480

17,22088

17,57568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

364,15000

0,35480

17,22088

17,57568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 183,77

4. ongehuwd

364,15000

0,29094

8,61044

8,90138

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 378,35

Israël

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04990

40,03309

49,15161

89,18470

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04990

40,03309

49,15161

89,18470

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 302,68

4. ongehuwd

4,04990

32,82713

24,57581

57,40294

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 410,78

Italië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,82690

39,74217

49,04950

88,79167

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,82690

39,74217

49,04950

88,79167

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 302,68

4. ongehuwd

0,82690

32,58858

24,52475

57,11333

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 410,78

Litouwen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

8,56797

30,61886

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

8,56797

30,61886

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 183,77

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

4,28399

22,36572

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

35,22389

57,27478

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

35,22389

57,27478

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 183,77

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

17,61194

35,69367

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

11,42396

33,47485

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

11,42396

33,47485

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 183,77

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

5,71198

23,79371

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 378,35

Oostenrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,55100

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,55100

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,87460

0,95639

35,43569

36,39208

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,87460

0,95639

35,43569

36,39208

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 183,77

4. ongehuwd

4,87460

0,78424

17,71785

18,50209

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 378,35

Saba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

21,92292

37,08895

59,01187

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

21,92292

37,08895

59,01187

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 302,68

4. ongehuwd

1,16760

17,97679

18,54448

36,52127

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 410,78

Saoedi Arabië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,37920

26,20136

52,17164

78,37300

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,37920

26,20136

52,17164

78,37300

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 302,68

4. ongehuwd

4,37920

21,48512

26,08582

47,57094

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 410,78

Spanje

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

216,12400

15,63861

55,02085

70,65946

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

216,12400

15,63861

55,02085

70,65946

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 302,68

4. ongehuwd

216,12400

12,82366

27,51043

40,33409

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 410,78

St. Eustatius

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

21,92292

29,48096

51,40388

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

21,92292

29,48096

51,40388

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 302,68

4. ongehuwd

1,16760

17,97679

14,74048

32,71727

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 410,78

St. Maarten

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

11,75767

27,89471

39,65238

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

11,75767

27,89471

39,65238

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 302,68

4. ongehuwd

2,08230

9,64129

13,94736

23,58865

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 410,78

Turkije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,10080

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,10080

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90470

0,56151

7,84380

8,40531

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90470

0,56151

7,84380

8,40531

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 183,77

4. ongehuwd

0,90470

0,46044

3,92190

4,38234

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

18,14791

8,29398

26,44189

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

18,14791

8,29398

26,44189

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 302,68

4. ongehuwd

1,16760

14,88129

4,14699

19,02828

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 410,78

Zuid Afrika

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,87610

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,87610

0,00000

24,18000

24,18000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 410,78

Zweden

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57780

9,55511

10,25436

19,80947

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57780

9,55511

10,25436

19,80947

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 183,77

4. ongehuwd

10,57780

7,83519

5,12718

12,96237

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

oktober 2020

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

26,27662

26,59386

52,87048

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

26,27662

26,59386

52,87048

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 475,64

4. ongehuwd

2,08230

21,54683

13,29693

34,84376

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

26,27662

13,29693

39,57355

€ 681,03

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65100

19,76111

14,94619

34,70730

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65100

19,76111

14,94619

34,70730

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 475,64

4. ongehuwd

1,65100

16,20411

7,47309

23,67720

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65100

19,76111

7,47309

27,23420

€ 681,03

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,35330

17,41809

49,45650

66,87459

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,35330

17,41809

49,45650

66,87459

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 475,64

4. ongehuwd

2,35330

14,28284

24,72825

39,01109

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,35330

17,41809

24,72825

42,14634

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

25,70555

33,33711

59,04266

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

25,70555

33,33711

59,04266

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 475,64

4. ongehuwd

1,16760

21,07855

16,66856

37,74711

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

25,70555

16,66856

42,37411

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60080

34,18072

49,19065

83,37137

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60080

34,18072

49,19065

83,37137

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 475,64

4. ongehuwd

1,60080

28,02819

24,59533

52,62352

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60080

34,18072

24,59533

58,77605

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

5,25470

17,53454

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

5,25470

17,53454

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

2,62735

12,69682

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

2,62735

14,90719

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

14,88831

27,16815

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

14,88831

27,16815

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

7,44415

17,51362

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

7,44415

19,72399

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56160

12,27984

21,01879

33,29863

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56160

12,27984

21,01879

33,29863

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56160

10,06947

10,50939

20,57886

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56160

12,27984

10,50939

22,78923

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

915,32300

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

915,32300

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

915,32300

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,96040

52,46395

44,00109

96,46504

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,96040

52,46395

44,00109

96,46504

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 475,64

4. ongehuwd

7,96040

43,02044

22,00055

65,02099

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,96040

52,46395

22,00055

74,46450

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

16,43812

27,24652

43,68464

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

16,43812

27,24652

43,68464

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 475,64

4. ongehuwd

2,08230

13,47926

13,62326

27,10252

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

16,43812

13,62326

30,06138

€ 681,03

Denemarken

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,44610

43,66769

11,20608

54,87377

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,44610

43,66769

11,20608

54,87377

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 291,87

4. ongehuwd

7,44610

35,80751

5,60304

41,41055

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,44610

43,66769

5,60304

49,27073

€ 529,69

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

364,15000

0,35480

17,22088

17,57568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

364,15000

0,35480

17,22088

17,57568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 291,87

4. ongehuwd

364,15000

0,29094

8,61044

8,90138

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

364,15000

0,35480

8,61044

8,96524

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04990

40,03309

49,15161

89,18470

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04990

40,03309

49,15161

89,18470

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 475,64

4. ongehuwd

4,04990

32,82713

24,57581

57,40294

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04990

40,03309

24,57581

64,60890

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,82690

39,74217

49,04950

88,79167

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,82690

39,74217

49,04950

88,79167

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 475,64

4. ongehuwd

0,82690

32,58858

24,52475

57,11333

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,82690

39,74217

24,52475

64,26692

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

8,56797

30,61886

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

8,56797

30,61886

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 291,87

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

4,28399

22,36572

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

4,28399

26,33488

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

35,22389

57,27478

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

35,22389

57,27478

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 291,87

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

17,61194

35,69367

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

17,61194

39,66283

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,04300

22,05089

11,42396

33,47485

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,04300

22,05089

11,42396

33,47485

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 291,87

4. ongehuwd

11,04300

18,08173

5,71198

23,79371

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,04300

22,05089

5,71198

27,76287

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,55100

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,55100

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,55100

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,87460

0,95639

35,43569

36,39208

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,87460

0,95639

35,43569

36,39208

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 291,87

4. ongehuwd

4,87460

0,78424

17,71785

18,50209

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,87460

0,95639

17,71785

18,67424

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

21,92292

37,08895

59,01187

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

21,92292

37,08895

59,01187

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 475,64

4. ongehuwd

1,16760

17,97679

18,54448

36,52127

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

18,54448

40,46740

€ 681,03

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,37920

26,20136

52,17164

78,37300

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,37920

26,20136

52,17164

78,37300

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 475,64

4. ongehuwd

4,37920

21,48512

26,08582

47,57094

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,37920

26,20136

26,08582

52,28718

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

216,12400

15,63861

55,02085

70,65946

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

216,12400

15,63861

55,02085

70,65946

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 475,64

4. ongehuwd

216,12400

12,82366

27,51043

40,33409

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

216,12400

15,63861

27,51043

43,14904

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

21,92292

29,48096

51,40388

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

21,92292

29,48096

51,40388

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 475,64

4. ongehuwd

1,16760

17,97679

14,74048

32,71727

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

21,92292

14,74048

36,66340

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,08230

11,75767

27,89471

39,65238

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,08230

11,75767

27,89471

39,65238

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 475,64

4. ongehuwd

2,08230

9,64129

13,94736

23,58865

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,08230

11,75767

13,94736

25,70503

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,10080

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,10080

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,10080

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90470

0,56151

7,84380

8,40531

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90470

0,56151

7,84380

8,40531

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 291,87

4. ongehuwd

0,90470

0,46044

3,92190

4,38234

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90470

0,56151

3,92190

4,48341

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16760

18,14791

8,29398

26,44189

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16760

18,14791

8,29398

26,44189

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 475,64

4. ongehuwd

1,16760

14,88129

4,14699

19,02828

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16760

18,14791

4,14699

22,29490

€ 681,03

Zuid-Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,87610

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,87610

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,87610

0,00000

12,09000

12,09000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57780

9,55511

10,25436

19,80947

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57780

9,55511

10,25436

19,80947

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 291,87

4. ongehuwd

10,57780

7,83519

5,12718

12,96237

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57780

9,55511

5,12718

14,68229

€ 529,69