Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 53808VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Verlengde Kerkweg 1 in Wognum (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het nieuw te bouwen activiteitenplein aan de Verlengde Kerkweg 1 in Wognum.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 16 oktober 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.