Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 53602Verkeersbesluiten2020-10-08 West, Noordwest, Overvecht, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuidwest, Leidsche Rijn, Vleuten De Meern, Elektrische oplaadpalen, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 7804439

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

 

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

 

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

 

dat

met deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3a Wegenverkeerswet);

 

dat

met het actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) en het strategisch plan laadinfrastructuur “Utrecht laadt op voor 2030” zet Utrecht o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;

 

dat

er per wijk in Utrecht een locatieplan voor openbare laadpalen opgesteld wordt. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen;

 

dat

de locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die opgesteld zijn in de ”Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur”;

 

dat

na het opstellen van het locatieplan er een informatiebijeenkomst geweest is waar een toelichting is gegeven op het voorgenomen plan. Vervolgens is gedurende een periode van twee weken de gelegenheid geboden om te reageren. De ontvangen reacties zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan;

 

dat

de openbare laadpalen op onderstaande genoemde locaties niet in één keer geplaatst worden. Pas op het moment dat de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn, wordt een laadpaal bijgeplaatst op een locatie uit het vastgestelde locatieplan. De verwachting is dat we met dit locatieplan tot 2025 voldoende locaties hebben vastgelegd. In Utrecht wordt uiteindelijk ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Of en wanneer deze locaties een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren.

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

 

dat

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

 

dat

door het plaatsen van de laadpaal voor elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

 

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen en hij akkoord is met deze verkeersmaatregel;

 

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 14 oktober 2020 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

 

West

Welgelegen, Den Hommel

Ravellaan ter hoogte van huisnummer 48; wegvak: tussen Deliuslaan en Gershwinlaan, twee plekken

Halve Maan-zuid

Averkamplaan ter hoogte van huisnummer 23 TO; wegvak: tussen Johan Wagenaarkade en Urlustraat, twee plekken

Hendrika van Tussenbroekplantsoen ter hoogte van huisnummer 6; wegvak: tussen Joseph van Haydenlaan en Petristraat, twee plekken

 

Halve Maan-noord

Victor Hugoplantsoen ter hoogte van achterzijde Johan Wagenaarkade 46; wegvak: tussen Johan Wagenaarkade en Dickenslaan, twee plekken

Dickenslaan ter hoogte van huisnummer 25 TO; wegvak: tussen Herderplein en Dickensplaats, twee plekken

 

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.

Paramaribostraat ter hoogte van huisnummer 112; wegvak: tussen Makassarstraat en Minahassastraat, twee plekken

Surinamestraat ter hoogte van huisnummer 6; wegvak: tussen Vleutenseweg en Madoerastraat, twee plekken

 

Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o.

Tractieweg ter hoogte van de zijkant van Schaverijstraat 71; wegvak: tussen Schaverijstraat en Tractieweg, twee plekken

Vlampijpstraat ter hoogte van huisnummer 63; wegvak: tussen Julianaparklaan en Walserijstraat, twee plekken

 

Noordwest

Pijlsweerd -zuid

Singeldwarsstraat ter hoogte van huisnummer 40; wegvak: tussen Herenweg en Weerdsingel W.Z., vier plekken

Westerdijk ter hoogte van huisnummer 74 TO; wegvak: tussen David van Mollemstraat en Zijdebalenstraat, twee plekken

Westerdijk ter hoogte van huisnummer 11; wegvak: tussen Zijdebalenstraat en Otterstraat, twee plekken

 

Pijlsweerd -noord

Enthofstraat ter hoogte van huisnummer 24; wegvak: tussen Noordse Parklaan en Oude Pijlsweerdstraat, twee plekken

 

Ondiep

Royaards van den Hamkade ter hoogte van huisnummer 47; wegvak: tussen Pijnboomstraat en Mimosastraat, twee plekken

Boerhaaveplein ter hoogte van huisnummer 52; wegvak: tussen Larixstraat en Elsstraat, twee plekken

2e Daalsebuurt e.o.

Esdoornstraat ter hoogte van huisnummer 15 TO; wegvak: tussen Leliestraat en Azaleastraat, twee plekken

Schutstraat ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Amsterdamsestraatweg en Esdoornstraat, twee plekken

 

Egelantierstraat, Mariendaalstraat e.o.

Egelantierstraat ter hoogte van huisnummer 80; wegvak: tussen Korenbloemstraat en Tijmstraat, twee plekken

Leo XIII-straat ter hoogte van huisnummer 18; wegvak: tussen Geraniumstraat en Sint Josephlaan, twee plekken

 

Julianapark e.o.

Johannes Uitenbogaertstraat ter hoogte van huisnummer 28; wegvak: tussen Hubert Duyfhuysstraat en Herman Modedstraat, twee plekken

 

Elinkwijk e.o.

Edisonstraat ter hoogte van huisnummer 125; wegvak: tussen De Lessepsstraat en Marconistraat, twee plekken

Stephensonstraat ter hoogte van huisnummer 2 TO; wegvak: tussen Wattlaan en Bessemerlaan, twee plekken

St.- Ludgerusstraat ter hoogte van huisnummer 187; wegvak: tussen Swammerdamstraat en Amsterdamsestraatweg, twee plekken

Balderikstraat ter hoogte van huisnummer 203; wegvak: tussen Edisonstraat en Linnaeusstraat, twee plekken

 

Geuzenwijk, De Driehoek

Barthold Entesstraat ter hoogte van huisnummer 12; wegvak: tussen Van Egmondkade en Kenaustraat, twee plekken

Boisotstraat ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Cornelis Dirkszstraat en Lumbresstraat, twee plekken

Koppestokstraat ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Van der Marckstraat en Blois van Treslongstraat, twee plekken

 

Schaakbuurt e.o.

Vechtplantsoen ter hoogte van huisnummer 50; wegvak: tussen J.M. de Muinck Keizerlaan en Fortlaan, twee plekken

Vechtplantsoen ter hoogte van huisnummer 4 zijkant; wegvak: tussen Fortlaan en Vechtplantsoen, twee plekken

Prinses Margrietstraat ter hoogte van huisnummer 207; wegvak: tussen Prinses Beatrixlaan en Huis te Zuylenlaan, twee plekken

Adriaan van Bergenstraat ter hoogte van huisnummer 18; wegvak: tussen Prinses Margrietstraat en Adriaan van Bergenstraat, twee plekken

Zwanenvechtlaan ter hoogte van de zijkant van de Prinses Margrietstraat 110; wegvak: tussen Prinses Margrietstraat en Prins Bernhardlaan, twee plekken

Nijenrodelaan ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Pionstraat en Gansenhoeflaan, twee plekken

 

Queeckhovenplein e.o.

Vechtplantsoen ter hoogte van huisnummer 300; wegvak: tussen Goudesteinlaan en Vechtensteinlaan, vier plekken

 

Overvecht

Taagdreef, Rubicondreef e.o.

Carmendreef ter hoogte van huisnummer 51; wegvak: tussen Butterflydreef en Butterflydreef, twee plekken

Othellodreef ter hoogte van huisnummer 28; wegvak: tussen Arnodreef en Toscadreef, twee plekken

 

Donaudreef, Wolgadreef e.o.

Dianadreef ter hoogte van huisnummer 13; wegvak: tussen Atlasdreef en Wolgadreef, twee plekken

Polluxdreef ter hoogte van huisnummer 12 TO; wegvak: tussen Nestordreef en Midasdreef, twee plekken

 

Zamenhofdreef e.o.

Kosdreef ter hoogte van huisnummer 67; wegvak: tussen Zamenhofdreef en Patmosdreef, twee plekken

 

Vechtzoom-zuid

Campinasdreef ter hoogte van huisnummer 16; wegvak: tussen Paranádreef en Paranádreef, twee plekken

Patagoniëdreef ter hoogte van huisnummer 125; wegvak: tussen Paranádreef en Vuurlanddreef, twee plekken

Selvasdreef ter hoogte van huisnummer 52; wegvak: tussen Incadreef en Camposdreef, twee plekken

Agavedreef ter hoogte van huisnummer 95; wegvak: tussen Japuradreef en Boadreef, twee plekken

 

Vechtzoom-noord, Klopvaart

Washingtondreef ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Bostondreef en New Yorkdreef, twee plekken

Hondurasdreef ter hoogte van zijkant Nicaraguadreef 73; wegvak: tussen Nicaraguadreef en Hispanioladreef, twee plekken

Chicagodreef ter hoogte zijkant Bostondreef 69; wegvak: tussen Bostondreef en Bostondreef, twee plekken

San Cristóbaldreef ter hoogte van huisnummer 17; wegvak: tussen San Cristóbaldreef en Orinocodreef, twee plekken

 

Bedrijvengebied Overvecht

Mississippidreef ter hoogte van huisnummer 89; wegvak: tussen Coloradodreef en Nevadadreef, twee plekken

Nebraskadreef ter hoogte van huisnummer 21; wegvak: tussen Arkansasdreef en Floridadreef, twee plekken

 

Zambesidreef e.o.

Ibisdreef ter hoogte van huisnummer 396; wegvak: tussen Bantoedreef en Piramidedreef, twee plekken

Kwangodreef ter hoogte van huisnummer 6; wegvak: tussen Gambiadreef en Kwangodreef, twee plekken

Marokkodreef ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Gambiadreef en Nigerdreef, twee plekken

Grote-Trekdreef ter hoogte van huisnummer 101; wegvak: tussen Pretoriadreef en Transvaaldreef, twee plekken

 

Tigrisdreef e.o.

Koeweitdreef ter hoogte van huisnummer 141 TO; wegvak: tussen Bombaydreef en Gangesdreef, twee plekken

Hanoidreef ter hoogte van huisnummer 130; wegvak: tussen Saigondreef en Saigondreef, twee plekken

 

Noordoost

Lauwerecht

Goeman Borgesiuslaan ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Draaiweg en Verenigingdwarsstraat, twee plekken

Verenigingdwarsstraat ter hoogte van huisnummer 11; wegvak: tussen Lauwerecht en Verenigingsdwarsstraat, twee plekken

Oudlaan ter hoogte van huisnummer 305; wegvak: tussen Willem Dreeslaan en Schermerhornstraat, twee plekken

 

Tuinwijk-west

Willem Arntszkade ter hoogte van huisnummer 82; wegvak: tussen Agnes van Leeuwenberchstraat en Adriaen Beyerkade, twee plekken

Jan van den Doemstraat ter hoogte van huisnummer 107 TO; wegvak: tussen Adriaen Beyerkade en Antonius Matthaeuslaan, twee plekken

 

Huizingalaan, Karel Doormanlaan e.o.

Van Ginnekenlaan ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Huizingalaan en Van Ginnekenlaan, twee plekken

 

Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o.

Admiraal van Gentstraat ter hoogte van huisnummer 16; wegvak: tussen Van Brakelstraat en Van Speijkstraat, twee plekken

 

Wittevrouwen

Gildstraat ter hoogte van huisnummer 171; wegvak: tussen Krijtstraat en Veeartsenijstraat, vier plekken

 

Oost

Sterrenwijk

Neptunusstraat ter hoogte van huisnummer 32; wegvak: tussen Saturnusstraat en Notebomenlaan, twee plekken

Meridiaanstraat ter hoogte van huisnummer 14; wegvak: tussen Venuslaan en Zenithstraat, twee plekken

 

Rubenslaan e.o.

Rubenslaan ter hoogte van huisnummer 87; wegvak: tussen Mesdaglaan en Ina Boudier-Bakkerlaan, vier plekken

 

Watervogelbuurt

Wulpstraat ter hoogte van huisnummer 50; wegvak: tussen Albatrosstraat en Alkhof, twee plekken

 

Lodewijk Napoleonplantsoen e.o.

Kranenburgerweg ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Fransestraat en Koningsweg, twee plekken

 

Rijnsweerd

Eduard Verkadelaan ter hoogte van huisnummer 117; wegvak: tussen Louis Bouwmeesterlaan en Eduard Verkadelaan, twee plekken

Albert van Dalsumlaan ter hoogte van huisnummer 855 TO; wegvak: tussen Archimedeslaan en Louis Bouwmeesterlaan, twee plekken

Paul Huflaan ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Louis Bouwmeesterlaan en Paul Huflaan, twee plekken

 

Binnenstad

Springweg e.o., Geertebuurt

Andreashof ter hoogte van zijkant Geertebolwerk 23; wegvak: tussen Geertebolwerk en Geertebolwerk, twee plekken

Pelmolenweg ter hoogte van huisnummer 80; wegvak: tussen Fockstraat en Diaconessenstraat, zes plekken

 

Bleekstraat e.o.

Vaartsehof ter hoogte van huisnummer 12; wegvak: tussen Vaartsestraat en Vaartsestraat, twee plekken

Vaartsestraat ter hoogte van huisnummer 186 TO; wegvak: tussen Bleekstraat en Arthur van Schendelstraat, twee plekken

 

Zuidwest

Dichterswijk

Jacob Catsstraat ter hoogte van huisnummer 39 TO; wegvak: tussen Croeselaan en P.C. Hooftstraat, twee plekken

Brederoplein ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Croeselaan en Coornhertstraat, twee plekken

 

Rivierenwijk

Dommelstraat ter hoogte van huisnummer 16 zijkant; wegvak: tussen Amstelstraat en Schiestraat, vier plekken

Hoendiepstraat ter hoogte van huisnummer 51; wegvak: tussen Rijnlaan en Berkelstraat, twee plekken

Volkerakstraat ter hoogte van huisnummer 64; wegvak: tussen Runstraat en Alblasstraat, twee plekken

Dollardstraat ter hoogte van huisnummer 41; wegvak: tussen Noordzeestraat en Amalisdwarsstraat, twee plekken

Vlisthof ter hoogte van huisnummer 11; wegvak: tussen Mijdrechtstraat en Amaliastraat, twee plekken

Lingestraat ter hoogte van huisnummer 5 TO; wegvak: tussen Amstelstraat en Lingestraat, twee plekken

Eemstraat ter hoogte van huisnummer 88; wegvak: tussen Waalstraat en Westravenstraat, twee plekken

Merwedekade ter hoogte van huisnummer 208 TO; wegvak: tussen Hunzestraat en Zuiderzeestraat, twee plekken

 

Bedrijvengebied Kanaleneiland-zuid

Nieuw-Amsterdamlaan ter hoogte van huisnummer 31; wegvak: tussen Vrieslantlaan en Europalaan, twee plekken

Ceylonlaan ter hoogte van huisnummer 15; wegvak: tussen Ceylonlaan en Australiëlaan, twee plekken

Drommedarislaan ter hoogte van huisnummer 9; wegvak: tussen Europalaan en Kaap de Goede Hooplaan, twee plekken

 

Transwijk-zuid

Europaplein ter hoogte van huisnummer 40; wegvak: tussen Beneluxlaan en Europalaan, twee plekken

Van Spanjelaan ter hoogte van huisnummer 18 TO; wegvak: tussen Johan Brouwerlaan en Lanslaan, twee plekken

Cor Vlotlaan ter hoogte van huisnummer 12; wegvak: tussen Willem Pieter van Dijllaan en Westdijklaan, twee plekken

Europaplein ter hoogte van huisnummer 1210; wegvak: tussen Kanaalweg en Beneluxlaan, twee plekken

Europaplein ter hoogte van huisnummer 705; wegvak: tussen Beneluxlaan en Kanaalweg, twee plekken

 

Transwijk-noord

Overste den Oudenlaan ter hoogte van huisnummer 35; wegvak: tussen Egginklaan en Krikkelaan, twee plekken

Van Eysingalaan ter hoogte van huisnummer 184 TO; wegvak: tussen Telderslaan en Struyckenlaan, twee plekken

Uniceflaan ter hoogte van huisnummer 48; wegvak: tussen Weg der Verenigde Naties en Admiraal Helfrichlaan, twee plekken

Moeder Teresalaan ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Raoul Wallenberglaan en Admiraal Helfrichlaan, twee plekken

 

Kanaleneiland-zuid

Vasco da Gamalaan ter hoogte van huisnummer 171; wegvak: tussen Marco Pololaan en Livingstonelaan, twee plekken

Aziëlaan ter hoogte van huisnummer 512; wegvak: tussen Europalaan en Livingstonelaan, twee plekken

Livingstonelaan ter hoogte van huisnummer 120; wegvak: tussen Amerikalaan en Afrikalaan, twee plekken

 

Kanaleneiland-noord

Eisenhowerlaan ter hoogte van huisnummer 81 TO; wegvak: tussen Bernadottelaan en Geallieerdenlaan, twee plekken

 

Leidsche Rijn

Hoge Weide

Derde Oosterparklaan ter hoogte van huisnummer 57; wegvak: tussen Paprikaweg en Pimentweg, twee plekken

 

Parkwijk-noord

Zandooghof ter hoogte van huisnummer 27; wegvak: tussen Tweede Westerparklaan en Koolwitjeslaan, twee plekken

Tweede Westerparklaan ter hoogte van huisnummer 120; wegvak: tussen Keizersmantelhof en Vlindersingel, twee plekken

Tijgerpagelaan ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Busbaan Parkwijk en Vlindersingel, twee plekken

 

Langerak

Kreekraklaan ter hoogte van huisnummer 40; wegvak: tussen Slingeraklaan en Kreekraklaan, twee plekken

Langerakbaan ter hoogte van huisnummer 759; wegvak: tussen Groenedijk en Langerakbaan, twee plekken

 

Vleuten De Meern

Vleuten

Rijnweide ter hoogte van huisnummer 16; wegvak: tussen Hofland en Kloosterweide, twee plekken

Gulden Hoeve ter hoogte van huisnummer 2 TO; wegvak: tussen Lage Hoeve en De Tol, twee plekken

 

Vleuterweide -zuid

Souvenirperenlaan ter hoogte van achterzijde Beurréperenlaan 38; wegvak: tussen Beurréperenlaan en Clappsperenlaan, twee plekken

Belleperenlaan ter hoogte van huisnummer 8; wegvak: tussen Professeurperenlaan en Belleperenlaan, twee plekken

 

Veldhuizen

Romanusweg ter hoogte van huisnummer 24 TO; wegvak: tussen Regulusweg en Flavusplaats, twee plekken

Vitalisplaats ter hoogte van achterzijde Secundusweg 50; wegvak: tussen Secundusweg en Amabilispad, twee plekken

 

De Meern-zuid

Ganzenhoedsterlaan ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Kameniersterlaan en Gouvernantelaan, twee plekken

Tinnegieterslaan ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Mandenmakerslaan en Wolweverslaan, twee plekken

 

Vaststellen: aantal parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen (E4), volgens bijlage I van het RVV 1990 met onderbord "Opladen elektrische voertuigen" alsmede met onderbord OB504

 

 

Utrecht, 8 oktober 2020

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

G. Jansen

Manager Stedenbouw en Mobiliteit

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 13 oktober2020 in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Stedenbouw en Mobiliteit, Team Verkeersmaatregelen, telefoon 06-42 239 579 of per mail: verkeersmaatregelen@utrecht.nl

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. Gedurende de Coronacrisis is het toegestaan om uw bezwaar ook per e-mail in te sturen. U kunt uw bezwaar sturen naar: juridischezaken@utrecht.nl

 

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt gedurende de Coronacrisis bezwaarschriften ingediend per e-mail ook in behandeling.

 

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.