Ontwerpwijzigingsplan Enghlaan 8-10 Blaricum

Logo Blaricum

Vanaf maandag 12 oktober 2020 -ligt gedurende 6 weken- tot en met 22 november 2020 het ‘Ontwerpwijzigingsplan Enghlaa 8-10 ter inzage. De eigenaar van de percelen Enghlaan 8 en 10 wilt de oppervlaktes van zijn percelen herschikken en op het perceel Enghlaan 8 een nieuwe woning realiseren. Omdat de individuele bouwpercelen in het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’, vastgesteld op 15 oktober 2014 zijn vastgelegd, kan de gewenste herschikking alleen met toepassing de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester & wethouders in artikel 18.9 van het bestemmingsplan plaatsvinden. Het voorliggende wijzigingsvoorstel voldoet aan de bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voorwaarden.

Het ontwerpuitwerkingsplan kunt u inzien bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035.

Het ontwerpuitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0376.BLCWPEnghlaan8en10-On01 kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van Blaricum, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Blaricum, 12 oktober 2020

Naar boven