Uitkomst beoordeling homeopathische diergeneesmiddelen vallende onder artikel 10.4 van de Regeling diergeneesmiddelen

Bij het inwerking treden van de Regeling diergeneesmiddelen per 1 januari 2012 werd bepaald dat homeopathische geneesmiddelen die vermeld waren op de lijst van homeopathische geneesmiddelen 1993 tot 1 januari 2014 in de handel mochten worden gebracht. Deze overgangsperiode zou worden verlengd als voor die datum een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van een homeopathisch diergeneesmiddel was aangevraagd. De overgangsperiode werd in dat geval van rechtswege verlengd tot een besluit op de aanvraag is genomen.

De aanvragers die vóór 1 januari 2014 een aanvraag gedaan hebben ter verkrijging van een vergunning voor het in de handel brengen van een homeopathisch diergeneesmiddel vielen onder artikel 10.4 van de Regeling diergeneesmiddelen, te weten het overgangsrecht homeopathische diergeneesmiddelen. Dit betekende dat betreffende homeopathische diergeneesmiddelen op de markt mochten blijven totdat er een besluit was genomen op de aanvraag op basis van het dossier dat bij de aanvraag werd ingediend.

De uitkomst van de toetsing van de ingediende aanvragen is hieronder weergegeven. De lijst is onderverdeeld in twee gedeelten. Ten eerste de lijst met homeopathische diergeneesmiddelen die geen handelsvergunning hebben verkregen. Ten tweede de lijst met homeopathische diergeneesmiddelen die een handelsvergunning hebben verkregen.

Lijst van homeopathische diergeneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

De hieronder genoemde homeopathische diergeneesmiddelen hebben op basis van de ingediende dossiergegevens geen handelsvergunning toegekend gekregen.

Uit artikel 10.4, tweede lid volgt dat vanaf 6 oktober 2020 het in de handel brengen van de hieronder genoemde homeopathische diergeneesmiddelen verboden is. Tevens is tegelijkertijd verboden dit diergeneesmiddel te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren, aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren, te ontvangen, voorhanden of in voorraad te hebben. Voor de in voorraad gehouden al verpakte en geëtiketteerde homeopathische diergeneesmiddelen en de in de handel gebrachte homeopathische diergeneesmiddelen geldt een overgangstermijn. Deze diergeneesmiddelen mogen tot uiterlijk 6 maanden na dagtekening (dus tot uiterlijk 6 april 2021) worden vervoerd, aangeboden, afgeleverd, ontvangen en in voorraad gehouden worden. Na deze termijn geldt het verbod bedoeld in artikel 2.19 Wet Dieren onvoorwaardelijk.

Naam

Aanvrager

Aangevraagde samenstelling

Aangevraagde wijze van toediening

Aangevraagde doeldieren

Allergitum

Bio-Cure BV

De Lavalstraat 13 A

Hoogeveen

0528-242818

info@biocure.nl

Apis mellifica D6

Mezereum D6

Calendula officinalis D4

Oraal

Paard

Hond

Brons-cure

Bio-Cure BV

De Lavalstraat 13 A

Hoogeveen

0528-242818

info@biocure.nl

Pulsatilla pratensis D4

Alchemilla vulgaris D4

Sepia gruneris D4

Oraal

Paard

Hond

Cure-mok

Bio-Cure BV

De Lavalstraat 13 A

Hoogeveen

0528-242818

info@biocure.nl

Sulfer D6

Graphites D6

Oraal

Paard

Hond

Myo-cure

Bio-Cure BV

De Lavalstraat 13 A

Hoogeveen

0528-242818

info@biocure.nl

Ribes Nigrum D4

Rhus toxicodendron D4 Tussilago petasites D4

Oraal

Paard

Hond

Osteo-cure

Bio-Cure BV

De Lavalstraat 13 A

Hoogeveen

0528-242818

info@biocure.nl

Symphytum officinale D4

Hecla Lava D6

Calcarea carbonica ostrearum D6

Viscum Album D4

Pinus Montana gemmae D4

Oraal

Paard

Hond

Medi-Tranquil

Hippo Medical Products

Zandvoortselaan 138

2106 AN Heemstede

023-5241760

Valeriana officinalis D4

Humulus lupulus D4

Passiflora D4

Avena Sativa D4

Phoshorus D6

Borax veneta D4

Oraal

Paard

Medi-Vitaal

Hippo Medical Products

Zandvoortselaan 138

2106 AN Heemstede

023-5241760

Aconitum D4

Bellis Perennis D4

Arnica Montana D4

Belladonna D4

Calendula D4

Chamomilla D4

Echinacea D4

Hamamelis D4

Hypericum D4

Millefolium D4

Symphytum D6

Hepar Sulfuris D8

Mercurius D6

Oraal

Paard

Medi-Liquitendon

Hippo Medical Products

Zandvoortselaan 138

2106 AN Heemstede

023-5241760

Silicea D12

Arnica montana D6

Calcium carbonic D12

Calcium phosphoricum. D12

Ruta graveolens D6

Symphytum D6

Oraal

Paard

Ornipar

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158-160

7642 NN Wierden

+31 548 545520

info@hollandanimalcare.nl

Arum triphylum D4

Baptisia tinctoria D4

Belladonna D6

Bufo D10

Chininum arsenicum D10

Chininum sulfuricum D10

Cina D4

Colibacillinum D12

Cortex suprarenalis D12

Crotalus D12

Echinacea purpurea D4

Enterococcinum D12

Eupatorium D4

Formica rufa D6

Kalium bichromicum D8

Lachesis mutus D12

Magnesium phosphoricum D10

Naja (Cobra) D12

Acidum aceticum D8

Pneumococcinum D12

Pyrogenium D12

Sepia off. D10

Staphylococcinum D10

Streptococcinum D12

Sulfur iodatum D9

Tarantula cub. D14

Veratrum album D4

Oraal

Sierpluimvee

Vogels

Duiven

Konijnen

Licoc

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158-160

7642 NN Wierden

+31 548 545520

info@hollandanimalcare.nl

Acidum aceticum D8

Acidum muriaticum D8

Acidum phosphoricum D8

Allium cepa D4

Allium sativum D4

Ammonium causticum D8

Arsenicum album D8

Chenopodium ambrosioides D4

Chininum arsenicum D10

Cina D4

Colibacillinum D12

Gonotoxicum D10

Ipeca D5

Kalium bichromicum D8

Kalium iodatum D6

Kalium sulfuricum D7

Mercurius corrosivus D10

Sabadilla off. D4

Spigelia anthelmia D4

Staphylococcinum D10

Streptococcinum D12

Acidum formicum D6

Pyrogenium D9

Turmentilla D4

Oraal

Rund

Paard

Schaap

Varken

Kippen

Duiven

Konijnen

Pluimvee

Salmycine CB 52

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158-160

7642 NN Wierden

+31 548 545520

info@hollandanimalcare.nl

Ammonium carbonicum D6

Asterias rubens D4

Bryonia alba D4

Conium macalatum D6

Formica rufa D6

Kalium chloricum D6

Kalium Phosphoricum D6

Lapis albus D8

Magnesia formica D6

Phytolacca decandra D4

Pulsatilla D4

Rhus toxicodendron D4

Scrofularia nodosa D4

Silicea D8

Teucrium scordium D4

Belladonna D6

Pyrogenium D9

Lachesis D8

lntramammair

lntramusculair

lntra-uterien

Rund

Paard

Schaap

Varken

Salmy-ject

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158-160

7642 NN Wierden

+31 548 545520

info@hollandanimalcare.nl

Ammonium carbonicum D6

Asterias rubens D4

Bryonia alba D4

Conium macalatum D6

Formica rufa D6

Kalium chloricum D6

Kalium Phosphoricum D6

Lapis albus D8

Magnesia formica D6

Phytolacca decandra D4

Pulsatilla D4

Rhus toxicodendron D4

Scrofularia nodosa D4

Silicea D8

Teucrium scordium D4

Belladonna D6

Pyrogenium D9

Lachesis D8

Excipients

Alcohol 96%

Glycerine

Propyleenglycol

Gedestilleerd water

Intra musculair

Rund

Paard

Schaap

Varken

Wondspray

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158-160

7642 NN Wierden

+31 548 545520

info@hollandanimalcare.nl

Acidum benzoicum D6

Acidum phosphoricum D5

Allium cepa D4

Allium sativum D4

Ammonium carbonicum D5

Argentum nitricum D7

Arum Triphylum D4

Aurum muriaticum D7

Calendula off. D4

Cuprum aceticum D6

Drosera D4

Echinacea purpurea D4

Eucalyptus D4

Eugenia jambolana D4

Magnesia formica D5

Myrrhe D4

Nasturtium off. D4

Raphanus sativum D4

Salvia off. D6

Sulfur iodatum D4

Tropaeolum majus D4

Cutaan

Rund

Paard

Schaap

Varken

Mammicurine-880

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Conium maculatum 6CH

Calcarea fluorica 6CH

Apis melifica 6CH

Bryonia alba 6CH

Hepar sulfur 6CH

Phytolacca decandra 6CH

Rana bufo 4CH

Solidago virga aurea 2CH

Intramusculair, Subcutaan

Oraal

Rund

Schaap

Geit

Varken

Adherolyse 975

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Actaea racemosa 4CH

Aletris farinose 4CH

Echinacea angustifolia 4CH

Solidago virga aurea 2 DH

Intramusculair Subcutaan

Oraal

Rund

Schaap

Geit

Varken

Paard

Ecthycurine-538

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Cantharis 7CH

Echinacea angustifolia 7CH

Thuya occidentalis 7CH

Graphites 7CH

Staphysagria 7CH

Rana bufo 7 CH

Baptisia tinctoria 7CH

Calendula officinalis 7CH

Intramusculair Subcutaan

Oraal

Schaap

Geit

Panarix 904

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Arnica montana 7CH

Arnica montana 30CH

Arsenicum album 7CH

Arsenicum album 30CH

Calendula officinalis 7CH

Calendula officinalis 30CH

Croton tiglium 7CH

Croton tiglium 30CH

Echinacea angustifolia 7CH

Echinacea angustifolia 30CH

Mercurius solubilis 7CH

Mercurius solubilis 30CH

Rana bufo 7CH

Rana bufo 30CH

Silicea 7CH

Silicea 30CH

Solidago virga aurea 5CH

Intramusculair Subcutaan

Oraal

Rund

Schaap

Geit

Varken

Paard

Arthricurine 691

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Colchicum autumnale 7CH

Rhus toxicodendron 7CH

Asclepias tuberosa 7CH

Bryonia alba 7CH

Rhododendron chrysanthum 7CH

Solidago virga aurea 7CH

Intramusculair Subcutaan

Oraal

Rund

Schaap

Geit

Varken

Paard

Nageboorte capsule

Vee-Service Idac

Thomas Edisionweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Calendula officinalis 1D

Solidago virga aurea 1D

Echinacea angustifolia 5CH

Mercurius solubilis 5CH

Thlaspi bursa pastoris 5CH

Caulophyllum thalictroides 5CH

Nitricum acid 5CH

Intra-uterien

Rund

Schaap

Lijst van homeopathische diergeneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend.

Voor onderstaande homeopathische diergeneesmiddelen is een handelsvergunning verleend. Onderstaande homeopathische diergeneesmiddelen vielen onder het overgangsrecht Lijst van homeopathisch diergeneesmiddelen 1993 (artikel 10.4 Regeling diergeneesmiddelen). Per 6 oktober 2020 is het overgangsrecht vervallen. De hieronder genoemde handelsvergunninghouders moeten binnen 6 maanden na dagtekening (dus voor 6 april 2021) het etiket en de bijsluiterteksten in overeenstemming brengen met de toelatingsbeschikking zoals opgenomen in de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

Homeopathische diergeneesmiddelen met een handelsvergunning zijn te herkennen aan het REG NL H nummer.

Buiten de homeopathische diergeneesmiddelen die op deze lijst staan zijn er op dit moment geen vergunningen voor het in de handel brengen van homeopathische diergeneesmiddelen verleend.

Coffea Praeparata

REG NL H 114741

SaluVet GmbH

Stahlstraße 5

88339 Bad Waldsee

Duitsland

+49 752440150

info@saluvet.de

Voorheen:

EUROstyle B.V.

(oude naam was Ecostyle B.V.)

Ecomunitypark 1

8431 SM Oosterwolde

Tel. +31 516 43 21 22

info@eurostyle.nl

Decoctum van Coffea arabica tosta

Oraal

Paard

Rund

Varken

Schaap

Geit

Hond

Kat

Konijn

Cavia

Pyrogenium compositum

REG NL H 120298

SaluVet GmbH

Stahlstraße 5

88339 Bad Waldsee

Duitsland

+49 752440150

info@saluvet.de

Voorheen:

EUROstyle B.V.

(oude naam was Ecostyle B.V.)

Ecomunitypark 1

8431 SM Oosterwolde

Tel. +31 516 43 21 22

info@eurostyle.nl

Pyrogenium D15

Lachesis D8

Argentum Metallicum D30

Subcutaan

Rund

Schaap

Geit

Varken

Paard

Immulon Oraal

REG NL H 114832

SaluVet GmbH

Stahlstraße 5

88339 Bad Waldsee

Duitsland

+49 752440150

info@saluvet.de

Voorheen:

EUROstyle B.V.

(oude naam was Ecostyle B.V.)

Ecomunitypark 1

8431 SM Oosterwolde

Tel. +31 516 43 21 22

info@eurostyle.nl

Echinacea angustifolia Dil. D2

Lachesis Dil. D8

Phosphorus Dil. D6

Decoctum uit Coffea arabica tosta

met gedemineraliseerd water (30%)

Oraal

Rund

Immulon Injectie

REG NL H 114837

SaluVet GmbH

Stahlstraße 5

88339 Bad Waldsee

Duitsland

+49 752440150

info@saluvet.de

Voorheen:

EUROstyle B.V.

(oude naam was Ecostyle B.V.)

Ecomunitypark 1

8431 SM Oosterwolde

Tel. +31 516 43 21 22

info@eurostyle.nl

Echinacea angustifolia Dil. D2 Lachesis Dil. D8

Phosphorus Dil. D6

Decoctum uit Coffea arabica tosta

met water voor injectiedoeleinden (30%)

Subcutaan

Rund

Mamil Phyt Plus

REG NL H 114845

Feed Farm B.V.

Bommelsekade 7

5301 KL Zaltbommel

0418 683 807

info@feedfarm.nl

Phytolacca 30CH

Bryonia 30CH

Conium 30CH

Lachesis 30CH

Belladonna 30CH

Intramammair

Rund

Lacto Phyt Plus

REG NL H 114846

Feed Farm B.V.

Bommelsekade 7

5301 KL Zaltbommel

0418 683 807

info@feedfarm.nl

Sulphur 200K

Silícea 200K

Phytolacca 200K

Intramammair

Rund

Nageboorte Pil

REG NL H 114844

Feed Farm B.V.

Bommelsekade 7

5301 KL Zaltbommel

0418 683 807

info@feedfarm.nl

Amica montana 30K

Bellis perennis 30K

Caulophylum 30K

Sabina 30K

Intra-uterien

Rund

Schaap

Traumeel S ad. us. Vet

REG NL H 114864

Heel Belgium nv

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

Belgium

+32 9 265 95 65

info@heel.be

Arnica montana D4

Belladonna D4

Calendula officinalis D4

Chamomilla D5

Hepar sulphur D6

Millefolium D5

Symphytum officinale D8

Aconitum napellus D4

Bellis perennis D4

Mercurius solubilis D8

Hypericum perforatum D4

Echinacea D4

Echinacea purpurea e planta tota D4

Hamamelis virginiana D4

Subcutaan Intramusculair

Paard

Rund

Varken

Schaap

Geit

Traumeel S Gel

REG NL H 114807

Heel Belgium nv

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

Belgium

+32 9 265 95 65

info@heel.be

Arnica montana D3

Calendula officinalis Ø

Hamamelis virginiana Ø

Echinacea Ø

Echinacea purpurea Ø

Chamomilla Ø

Symphytum officinale D4

Bellis perennis Ø

Hypericum perforatum D6

Millefolium Ø

Aconitum napellus D1

Belladonna D1

Mercurius solubilis D6

Hepar sulphur D6

Cutaan

Paard

Rund

Varken

Schaap

Geit

Hond

Kat

Mammicurine-880 injector voor intramammair gebruik

REG NL H 120295

Vee-Service Idac

Thomas Edisonweg 36

5151 DJ DRUNEN

0416 37 99 55

info@veeserviceidac.nl

Calendula officinalis 1DH

Echinacea angustifolia 4CH Phytolacca decandra 2DH

Intramammair

Rund

Schaap

Geit

Naar boven