Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenStaatscourant 2020, 50654Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, woonzorgvoorziening Forthaarsweg 13

Logo Rijssen-Holten

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door het perceel Forthaarsweg 13 in Holten. Het plan maakt planologisch een woonzorgvoorziening mogelijk en bestaat uit 18 zorgappartementen en 4 zorgunits in het hoofdgebouw. Zorgvuldig ingepast in de natuurlijke bosomgeving.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2018002-0301 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHW2018002-/NL.IMRO.1742.BPHW2018002-0301/

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 1 oktober 2020 t/m woensdag 11 november inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Uw zienswijze stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte. Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Rijssen, 30 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester,

A.C. van Eck, gemeentesecretaris