Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenStaatscourant 2020, 50609Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Burensewal ong. te Erichem’ ter inzage

Logo Buren

Het college van burgemeester en wethouders van Buren heeft in de vergadering van 22 september 2020 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Burensewal ong. te Erichem’ ter inzage te leggen.

Wijziging 

Doel van het bestemmingsplan is om de verplaatsing en uitbreiding van een wijndomein mogelijk te maken. Midden op het perceel komt een bouwvlak voor de bouw van twee gebouwen, voor onder andere de verwerking en opslag van druiven en wijnen en enkele recreatieve voorzieningen, als een proeflokaal, ontvangstzaal en bed & breakfast. Rondom het bouwvlak komen de druivenvelden.

Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Burensewal ong. te Erichem’ ligt zes weken ter inzage. De periode start op donderdag 1 oktober 2020. U kunt in deze periode de stukken bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Let op de beperkte openstelling in verband met de corona-maatregelen. Het plan is ook te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer is NL.IMRO.0214.ERIBurensewalong-BON1.

Hoe kunt u reageren op het plan ?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kan een ieder binnen zes weken na de ter inzage legging zienswijzen indienen:

Een zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Buren, Postbus 23, 4020 BA in Maurik.

Buren, 30 september 2020