Gemeente Leiden -Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren

Logo Leiden

Op 15 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren (NL.IMRO.0546.BP00162-0201) voor zienswijzen vrij te geven.

Toelichting

Het doel van deze parapluherziening is het bieden van een eenduidige regeling voor het fietsparkeren binnen de gemeente. Omdat de gemeente fietsen stimuleert, is fietsparkeren een integraal onderdeel van de parkeervisie en de beleidsregels. Om het mogelijk te maken dat bij een aanvraag omgevingsvergunning naast autoparkeren ook wordt getoetst aan de beleidsregels voor het fietsparkeren is een nieuw parapluplan voor het gehele grondgebied van Leiden opgesteld. Met deze parapluherziening wordt voor alle vigerende bestemmingsplannen een koppeling met de fietsparkeernormen gelegd.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van vrijdag 25 september 2020 t/m donderdag 5 november 2020 ter inzage. Een digitale versie van het ontwerp is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.leiden.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerpwijzigingsplan is ook in te zien op het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur. Let op: vanwege corona kunnen er aangepaste openingstijden gelden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend bij het college van B&W van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van zaaknummer Z/20/1522447 zienswijze ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren.

Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Maak voor het indienen van een mondelinge zienswijze eerst een afspraak via tel. 14 071.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (ma t/m vr 8:30-17:00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Naar boven