Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2020, 4989Ruimtelijke plannenontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Bloemendal I

Logo Barneveld

Van 31 januari tot en met 12 maart 2020 ligt het ontwerp voor het bestemmingsplan Bloemendal I ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Dit plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het eerste deel van de wijk Bloemendal met circa 406 woningen tussen Nijkerkerweg en Bloemendaallaan in Barneveld. Ook het ontwerp voor het beeldkwaliteitsplan Bloemendal I ligt gedurende deze periode ter inzage.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1359-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1359-/NL.IMRO.0203.1359-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over deze plannen naar voren brengen bij de raad. Geef in uw zienswijze aan tegen welk plan uw zienswijze gericht is. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Op 30 januari 2020 wordt vanaf 19.30 uur voor omwonenden en geïnteresseerden een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan georganiseerd. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Barneveld.

 

Barneveld, 23 januari 2020.