Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2020, 4957Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10

Logo Velsen

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders kondigen aan een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek. Met dit bestemmingsplan wordt hier de bouw van 72 appartementen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel langs de Velserbroekse Dreef en Ambachtsweg in Velserbroek, naast autogarage Motorhuis.

Ligging plangebied

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10 (idn: NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1-O001) ligt met ingang van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020 voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. De stukken zijn in te zien op de volgende locaties:

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen 

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 465

1970 AL IJmui­den

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Odie, telefoonnummer 0255-567200.