Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 48680Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan BG Zuid, deelplan Warmondsweg 7 te Elim 2019

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft bestemmingsplan BG Zuid, deelplan Warmondsweg 7 te Elim 2019, voorbereid. Het bestemmingsplan betreft het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming op de adressen Warmondsweg 7 en Samuelswijk 1a. Daarnaast wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden achterop het desbetreffende perceel ter compensatie twee extra woningen mogelijk gemaakt.

Inzage

De stukken liggen van donderdag 24 september tot en met woensdag 4 november 2020 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Hiervoor belt u 14 0528. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid NL.IMRO.0118.2019BP8000002-ON02).

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruud Kranenberg van de afdeling Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.