Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 48395Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Kadeversterking Steendam-Tjuchem

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Kadeversterking Steendam-Tjuchem vanaf donderdag 10 september 2020 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging ten behoeve van de versterking van de kade tussen Steendam en Tjuchem. Hiermee wordt een versterking mogelijk gemaakt, waarna de kade zal voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast wordt de bestaande weg op de dijk verlegd, om de verkeersonveilige situaties die zich nu voor doen te verhelpen en de weg aan de huidige veiligheidseisen te laten voldoen.

 

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan Kadeversterking Steendam-Tjuchem met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmigkadestdtju-on01, en op www.midden-groningen.nl.

 

Reageren op het plan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer M2017-004135. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.