Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2020, 48328Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN 2020/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

In de Staatscourant van 17 september 2020, nr. 48328, is het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN 2020/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, gepubliceerd.

Abusievelijk is boven het model, zoals gepubliceerd in BIJLAGE 4, de titel van BIJLAGE 1 (model 1.25) blijven staan, in plaats van het aangekondigde model 2.8a.

BIJLAGE 4 (model 2.8a) van WBN 2020/4 wordt daarom opnieuw gepubliceerd.

BIJLAGE 4

Model 2.8a HRWN:

Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;

alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden