Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2020 kenmerk MBO/25224340 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren teneinde werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden. Het beschikbare bedrag is niet voldoende om alle werkgevers een substantieel hogere subsidie te bieden. Daarom is er een selectie gemaakt. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • de arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers moeten goed zijn;

  • de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;

  • de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;

  • de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren via de motie-Heerma.

Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment van de Subsidieregeling praktijkleren zodat werkgevers in de betreffende sectoren (of onderdelen daarvan) extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie hanteer ik de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overzicht van de SBI-codes is in de bijlage van deze mededeling opgenomen. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in dit overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE: SELECTIE VAN SECTOREN EN SBI-CODES DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EXTRA SUBSIDIE

Vervaardiging van voedingsmiddelen

10.11

Slachterijen (geen pluimvee-)

10.12

Pluimveeslachterijen

10.13

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

10.20

Visverwerking

10.31

Vervaardiging van aardappelproducten

10.32

Vervaardiging van fruit- en groentesap

10.39

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

10.41

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

10.42

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

10.51

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

10.52

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.61

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.71

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

10.72

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

10.73

Vervaardiging van deegwaren

10.81

Vervaardiging van suiker

10.82.1

Verwerking van cacao

10.82.2

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

10.83

Verwerking van koffie en thee

10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

10.85

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.89

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)

10.91

Vervaardiging van veevoeders

10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

Vervaardiging van dranken

11.01

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.03

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

11.04

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.05

Vervaardiging van bier

11.06

Mouterijen

11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Vervaardiging van tabaksproducten

12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

Vervaardiging van textiel

13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

13.20

Weven van textiel

13.30

Textielveredeling

13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

13.96

Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

13.99

Vervaardiging van overige textielproducten (rest)

Vervaardiging van kleding

14.11

Vervaardiging van kleding van leer

14.12

Vervaardiging van werkkleding

14.13

Vervaardiging van overige bovenkleding

14.14

Vervaardiging van onderkleding

14.19

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

14.39

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

15.11

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont

15.12

Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk

15.20

Vervaardiging van schoenen

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

16.10.1

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

16.10.2

Verduurzamen van hout

16.21

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

16.22

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

16.23.1

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

16.23.9

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

16.24

Vervaardiging van houten emballage

16.29

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

17.11

Vervaardiging van papierpulp

17.12.1

Vervaardiging van grafisch papier en karton

17.12.2

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

17.12.9

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

17.21.1

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

17.21.2

Vervaardiging van golfpapier en -karton

17.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

17.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

17.24

Vervaardiging van behangselpapier

17.29

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

18.11

Drukkerijen van dagbladen

18.12.1

Drukkerijen van boeken e.d.

18.12.2

Drukkerijen van tijdschriften

18.12.3

Drukkerijen van reclame

18.12.4

Drukkerijen van verpakkingen

18.12.5

Drukkerijen van formulieren

18.12.9

Overige drukkerijen (rest)

18.13

Prepress- en premedia-activiteiten

18.14

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

18.20

Reproductie van opgenomen media

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

19.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

19.20.1

Aardolieraffinage

19.20.2

Aardolieverwerking (geen -raffinage)

Vervaardiging van chemische producten

20.11

Vervaardiging van industriële gassen

20.12

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

20.13

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

20.14.1

Vervaardiging van petrochemische producten

20.14.9

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

20.15

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20.16

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

20.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

20.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

20.30

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

20.41

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

20.42

Vervaardiging van parfums en cosmetica

20.51

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

20.52

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

20.53

Vervaardiging van etherische oliën

20.59

Vervaardiging van overige chemische producten (rest)

20.60

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

21.10

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

21.20

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

22.11

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

22.19

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

22.21

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

22.22

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

22.23

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

22.29

Vervaardiging van overige producten van kunststof

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

23.11

Vervaardiging van vlakglas

23.12

Vormen en bewerken van vlakglas

23.13

Vervaardiging van holglas

23.14

Vervaardiging van glasvezels

23.19

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

23.20

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

23.31

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

23.32

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

23.41

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

23.42

Vervaardiging van sanitair aardewerk

23.43

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

23.44

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

23.49

Vervaardiging van overige keramische producten (rest)

23.51

Vervaardiging van cement

23.52

Vervaardiging van kalk en gips

23.61.1

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton

23.61.2

Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton

23.62

Vervaardiging van producten voor de bouw van gips

23.63

Vervaardiging van stortklare beton

23.64

Vervaardiging van mortel in droge vorm

23.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

23.69

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

23.70

Natuursteenbewerking

23.91

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

23.99

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

24.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

24.20

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

24.31

Koudtrekken van staven

24.32

Koudwalsen van bandstaal

24.33

Koudvervormen en koudfelsen

24.34

Koudtrekken van draad

24.41

Vervaardiging van edelmetalen

24.42

Vervaardiging van aluminium

24.43

Vervaardiging van lood, zink en tin

24.44

Vervaardiging van koper

24.45

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

24.46

Smelten en raffineren van uranium

24.51

Gieten van ijzer

24.52

Gieten van staal

24.53

Gieten van lichte metalen

24.54

Gieten van overige non-ferrometalen

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

25.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

25.12

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

25.21

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

25.29

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

25.30

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

25.40

Vervaardiging van wapens en munitie

25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25.61

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

25.62

Algemene metaalbewerking

25.71

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

25.72

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

25.73

Vervaardiging van gereedschap

25.91

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

25.92

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

25.93

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

25.94

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

25.99

Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

26.11

Vervaardiging van elektronische componenten

26.12

Vervaardiging van elektronische printplaten

26.20

Vervaardiging van computers en randapparatuur

26.30

Vervaardiging van communicatieapparatuur

26.40

Vervaardiging van consumentenelektronica

26.51

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

26.52

Vervaardiging van uurwerken

26.60

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.70

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

26.80

Vervaardiging van informatiedragers

Vervaardiging van elektrische apparatuur

27.11

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

27.12

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

27.20

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

27.31

Vervaardiging van kabels van optische vezels

27.32

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

27.33

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

27.40

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

27.51

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

27.52

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

27.90

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

Vervaardiging van overige machines en apparaten

28.11

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

28.12

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

28.13

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

28.14

Vervaardiging van appendages

28.15

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

28.21

Vervaardiging van industriële ovens en branders

28.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

28.23

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

28.24

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

28.25

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

28.29

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

28.30

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

28.41

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

28.49

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

28.91

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

28.92

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

28.93

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

28.94

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

28.95

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

28.96

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

28.99

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

29.10

Vervaardiging van auto's

29.20.1

Carrosseriebouw

29.20.2

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

29.32

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

Vervaardiging van overige transportmiddelen

30.11

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

30.12

Bouw van sport- en recreatievaartuigen

30.20

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

30.30

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

30.40

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

30.91

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

30.92

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

30.99

Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)

Vervaardiging van meubels

31.01.1

Interieurbouw

31.01.2

Vervaardiging van bedrijfsmeubels

31.02

Vervaardiging van keukenmeubels

31.03

Vervaardiging van matrassen

31.09

Vervaardiging van overige meubels

Vervaardiging van overige goederen

32.11

Slaan van munten en medailles

32.12

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

32.13

Vervaardiging van imitatiesieraden

32.20

Vervaardiging van muziekinstrumenten

32.30

Vervaardiging van sportartikelen

32.40

Vervaardiging van speelgoed en spellen

32.50.1

Tandtechnische bedrijven

32.50.2

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

32.91

Vervaardiging van borstelwaren

32.99

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

32.99.1

Sociale werkvoorziening

32.99.9

Vervaardiging van overige goederen (rest)

Reparatie en installatie van machines en apparaten

33.11

Reparatie van producten van metaal

33.12.1

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)

33.12.2

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33.12.3

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

33.13

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

33.14

Reparatie van elektrische apparatuur

33.15

Reparatie en onderhoud van schepen

33.16

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

33.17

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

33.19

Reparatie van overige apparatuur

33.21

Installatie van ketels en tanks

33.22.1

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

33.22.2

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33.22.3

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

33.23

Installatie van elektronische en optische apparatuur

33.24

Installatie van elektrische apparatuur

33.29

Installatie van overige toebehoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

35.11.1

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

35.11.2

Productie van elektriciteit door windenergie

35.11.3

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

41.10

Projectontwikkeling

41.20

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

42.11.1

Wegenbouw

42.11.2

Stratenmaken

42.12

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

42.13

Bouw van kunstwerken

42.21

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

42.22

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

42.91

Natte waterbouw

42.99

Bouw van overige civieltechnische werken (rest)

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

43.11

Slopen van bouwwerken

43.12

Grondverzet

43.13

Proefboren

43.21

Elektrotechnische bouwinstallatie

43.22.1

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

43.22.2

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43.29

Overige bouwinstallatie

43.31

Stukadoren

43.32

Bouwtimmeren

43.33

Afwerking van vloeren en wanden

43.34

Schilderen en glaszetten

43.39

Overige afwerking van gebouwen

43.91

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

43.99.1

Heien en andere funderingswerkzaamheden

43.99.2

Vlechten van betonstaal

43.99.3

Metselen en voegen

43.99.9

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

45.11.1

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

45.11.2

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

45.19.1

Import van nieuwe bedrijfsauto's

45.19.2

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

45.19.3

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

45.19.4

Handel in en reparatie van caravans

45.20.1

Auto-onderdelenservicebedrijven

45.20.2

Bandenservicebedrijven

45.20.3

Reparatie van specifieke auto-onderdelen

45.20.4

Carrosserieherstel

45.20.5

Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto's

45.31.1

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)

45.31.2

Groothandel en handelsbemiddeling in banden

45.32

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

45.40.1

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

45.40.2

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

46.11

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

46.12

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

46.13

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

46.14

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

46.15

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

46.16

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

46.17

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.18

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

46.19

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

46.21.1

Groothandel in granen

46.21.2

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

46.21.3

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

46.21.4

Groothandel in meng- en krachtvoeder

46.21.5

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

46.21.6

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

46.21.7

Groothandel in ruwe tabak

46.21.8

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

46.21.9

Groothandel in overige akkerbouwproducten

46.22

Groothandel in bloemen en planten

46.23.1

Groothandel in levend vee

46.23.2

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

46.24.1

Groothandel in huiden en vellen

46.24.2

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

46.31.1

Groothandel in groenten en fruit

46.31.2

Groothandel in consumptieaardappelen

46.32

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

46.33.1

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

46.33.2

Groothandel in eieren

46.34

Groothandel in dranken (geen zuivel)

46.35

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

46.36

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.37

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

46.38.1

Groothandel in snacks

46.38.2

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren

46.38.3

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

46.38.4

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

46.38.9

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)

46.39

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

46.41.1

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

46.41.2

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46.42.1

Groothandel in bovenkleding

46.42.2

Groothandel in werkkleding

46.42.3

Groothandel in onderkleding

46.42.4

Groothandel in schoenen

46.42.5

Groothandel in modeartikelen

46.42.9

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

46.43.1

Groothandel in witgoed

46.43.2

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46.43.3

Groothandel in audio- en videoapparatuur

46.43.4

Groothandel in fotografische artikelen

46.43.5

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

46.43.6

Groothandel in optische artikelen

46.44.1

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

46.44.2

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

46.45

Groothandel in parfums en cosmetica

46.46.1

Groothandel in farmaceutische producten

46.46.2

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

46.47.1

Groothandel in huismeubilair

46.47.2

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

46.47.3

Groothandel in verlichtingsartikelen

46.48

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

46.49.1

Groothandel in fietsen en bromfietsen

46.49.2

Groothandel in watersportartikelen

46.49.3

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

46.49.4

Groothandel in speelgoed

46.49.5

Groothandel in muziekinstrumenten

46.49.6

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

46.49.7

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

46.49.8

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

46.49.9

Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food)

46.51

Groothandel in computers, randapparatuur en software

46.52

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

46.61

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

46.62

Groothandel in gereedschapswerktuigen

46.63

Groothandel in machines voor de bouw

46.64

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

46.65

Groothandel in bedrijfsmeubels

46.66

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

46.68.1

Groothandel in machines voor de grafische industrie

46.68.2

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

46.69.1

Groothandel in intern transportmaterieel

46.69.2

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

46.69.3

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

46.69.4

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

46.69.5

Groothandel in meet- en regelapparaten

46.69.6

Groothandel in emballage

46.69.7

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

46.69.9

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)

46.71.1

Groothandel in vaste brandstoffen

46.71.2

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

46.71.3

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

46.72.1

Groothandel in metaalertsen

46.72.2

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

46.72.3

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

46.73.1

Groothandel in hout en plaatmateriaal

46.73.2

Groothandel in verf en verfwaren

46.73.3

Groothandel in behang

46.73.4

Groothandel in vlakglas

46.73.5

Groothandel in zand en grind

46.73.6

Groothandel in tegels en plavuizen

46.73.7

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

46.73.8

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

46.73.9

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

46.74.1

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

46.74.2

Groothandel in verwarmingsapparaten

46.75.1

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

46.75.2

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen

46.76.1

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

46.76.2

Groothandel in papier en karton

46.76.9

Groothandel in overige intermediaire producten (rest)

46.77.1

Groothandel in autosloopmateriaal

46.77.2

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

46.77.9

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

46.90.1

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

46.90.2

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

Detailhandel (niet in auto's)

47.11

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

47.19.1

Warenhuizen

47.19.2

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

47.21

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

47.22.1

Winkels in vlees en vleeswaren

47.22.2

Winkels in wild en gevogelte

47.23

Winkels in vis

47.24.1

Winkels in brood en banket

47.24.2

Winkels in chocolade en suikerwerk

47.25

Winkels in dranken

47.26

Winkels in tabaksproducten

47.29.1

Winkels in kaas

47.29.2

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

47.29.3

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

47.29.9

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

47.30

Benzinestations

47.41

Winkels in computers, randapparatuur en software

47.42

Winkels in telecommunicatieapparatuur

47.43.1

Winkels in audio- en videoapparatuur

47.43.2

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

47.51.1

Winkels in kledingstoffen

47.51.2

Winkels in huishoudtextiel

47.51.3

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

47.52.1

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47.52.2

Winkels in verf, verfwaren en behang

47.52.3

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47.52.4

Winkels in tegels

47.52.5

Winkels in keukens

47.52.6

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47.52.7

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47.52.8

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

47.53

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

47.54.1

Winkels in witgoed

47.54.2

Winkels in naai- en breimachines

47.54.3

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.4

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47.59.1

Winkels in meubels

47.59.2

Winkels in verlichtingsartikelen

47.59.3

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47.59.4

Winkels in muziekinstrumenten

47.59.5

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47.59.6

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47.59.7

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

47.61

Winkels in boeken

47.62

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

47.63

Winkels in audio- en video-opnamen

47.64.1

Winkels in fietsen en bromfietsen

47.64.2

Winkels in watersportartikelen

47.64.3

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47.64.4

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

47.65

Winkels in speelgoed

47.71.1

Winkels in herenkleding

47.71.2

Winkels in dameskleding

47.71.3

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47.71.4

Winkels in baby- en kinderkleding

47.71.5

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47.71.6

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47.71.7

Winkels in modeartikelen

47.71.8

Textielsupermarkten

47.72.1

Winkels in schoenen

47.72.2

Winkels in lederwaren en reisartikelen

47.74.1

Winkels in drogisterij-artikelen

47.74.2

Winkels in medische en orthopedische artikelen

47.75

Winkels in parfums en cosmetica

47.76.1

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.76.2

Tuincentra

47.76.3

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

47.77

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

47.78.1

Winkels in fotografische artikelen

47.78.2

Winkels in optische artikelen

47.78.3

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47.78.9

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

47.79.1

Winkels in antiek

47.79.2

Winkels in tweedehands kleding

47.79.3

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

47.81.1

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

47.81.9

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

47.82

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

47.89.1

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.89.2

Markthandel in tweedehands goederen

47.89.9

Markthandel in overige goederen

Vervoer over land

49.10

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

49.20

Goederenvervoer per spoor

49.31

Openbaar vervoer binnen steden

49.32

Vervoer per taxi

49.39.1

Ongeregeld besloten busvervoer

49.39.2

Streekvervoer per bus, tram en metro

49.39.3

Geregeld besloten busvervoer

49.41

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

49.42

Verhuisvervoer

Vervoer over water

50.10

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.20.1

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

50.20.2

Zee- en kustsleepvaart

50.30

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.40.1

Binnenvaart (vrachtvaart)

50.40.2

Binnenvaart (tankvaart)

50.40.3

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

Opslag en dienstverlening voor vervoer

52.21

Dienstverlening voor vervoer over land

52.22

Dienstverlening voor vervoer over water

Telecommunicatie

61.10

Draadgebonden telecommunicatie

61.20

Draadloze telecommunicatie

   

61.30

Telecommunicatie via satelliet

61.90

Overige telecommunicatie

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

62.01

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

62.02

Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie

62.03

Beheer van computerfaciliteiten

62.09

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

63.11

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

63.12

Webportals

63.91

Persagentschappen

63.99

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

78.20.1

Uitzendbureaus

78.20.2

Uitleenbureaus

Beveiliging en opsporing

80.10

Particuliere beveiliging

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

81.21

Interieurreiniging van gebouwen

81.22.1

Glazenwassen

81.22.2

Schoorsteenvegen

81.22.9

Overige gespecialiseerde reiniging

81.29

Overige reiniging

Onderwijs

85.59.2

Bedrijfsopleiding en -training

85.59.9

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

Kunst

90.0

Kunst

90.01

Podiumkunst en -vermaak

90.01.1

Beoefening van podiumkunst

90.01.2

Producenten van podiumkunst

90.01.3

Circus en variété

90.02

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.03

Schrijven en overige scheppende kunst

90.04

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

90.04.1

Theaters en schouwburgen

90.04.2

Evenementenhallen

Reparatie van computers en consumentenartikelen

95.11

Reparatie van computers en randapparatuur

95.12

Reparatie van communicatieapparatuur

95.21

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

95.22

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

95.23

Reparatie van schoenen en lederwaren

95.24

Reparatie en stoffering van meubels

95.25

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

95.29

Reparatie van overige consumentenartikelen

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

96.01.1

Wasserijen en linnenverhuur

96.01.2

Chemische wasserijen en ververijen

96.01.3

Wassalons en -verzendinrichtingen

96.02.1

Haarverzorging

Naar boven