Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2020, 48116Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne (51B12) zaak 2020/0893, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 mei 2020 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 51B12 – Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne aan de Eindhovensedijk 42, 5688 GN Oirschot.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft Het maximale aantal personen per bouwlaag gelegerd wordt vermeerderd. gebouw 244, 245, 247 en 248.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 19 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.

Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart, Team Leefomgeving bedrijven, infra en stoffen, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact.

Zaaknummer: 2020/0893