Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenStaatscourant 2020, 48010VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Korte Daver 1 Kerk-Avezaath

Logo Buren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren maken bekend dat zij een vergunning willen geven voor een interne verbouwing van een school op het adres Korte Daver 1 in Kerk-Avezaath.

De vergunning wordt gegeven voor: Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo; Brandveilig gebruik (uitgebreid) - Art. 2.1 lid 1d Wabo.

Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?

U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing te bekijken van donderdag 17 september 2020 tot en met donderdag 29 oktober 2020. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo’n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van donderdag 17 september 2020 tot en met donderdag 29 oktober 2020.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar gemeente Buren Postbus 23 4020 BA MAURIK

- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314.Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wilt u naar de rechter gaan?

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u een zienswijze heeft gegeven en als u belanghebbende bent.

Gemeente Buren, 16 september 2020