Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 47695Interne regelingen

Maandbrief VBD september 2020

7 september 2020,

nr. BS/2020017028

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

sep-20

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

24,80222

26,28335

51,08557

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

24,80222

26,28335

51,08557

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 302,68

4. ongehuwd

2,10690

20,33782

13,14167

33,47949

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 410,78

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63010

21,29661

15,13782

36,43443

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63010

21,29661

15,13782

36,43443

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 302,68

4. ongehuwd

1,63010

17,46322

7,56891

25,03213

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 410,78

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,37940

16,13012

48,91401

65,04413

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,37940

16,13012

48,91401

65,04413

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 302,68

4. ongehuwd

2,37940

13,22670

24,45700

37,68370

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

24,23718

32,94770

57,18488

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

24,23718

32,94770

57,18488

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 302,68

4. ongehuwd

1,18140

19,87448

16,47385

36,34833

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61650

32,87751

48,71290

81,59041

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61650

32,87751

48,71290

81,59041

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 302,68

4. ongehuwd

1,61650

26,95956

24,35645

51,31601

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

5,28482

18,20824

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

5,28482

18,20824

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

2,64241

13,23962

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 410,78

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

14,97365

27,89707

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

14,97365

27,89707

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

7,48682

18,08403

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

21,13926

34,06268

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

21,13926

34,06268

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

10,56963

21,16684

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

930,73600

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

930,73600

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,13070

49,27054

43,07948

92,35002

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,13070

49,27054

43,07948

92,35002

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

8,13070

40,40184

21,53974

61,94158

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

15,07860

26,92839

42,00699

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

15,07860

26,92839

42,00699

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 302,68

4. ongehuwd

2,10690

12,36445

13,46420

25,82865

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

356,15500

2,60757

17,60746

20,21503

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

356,15500

2,60757

17,60746

20,21503

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 183,77

4. ongehuwd

356,15500

2,13821

8,80373

10,94194

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 378,35

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,97820

42,55694

50,03748

92,59442

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,97820

42,55694

50,03748

92,59442

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 302,68

4. ongehuwd

3,97820

34,89669

25,01874

59,91543

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89490

29,12370

45,32242

74,44612

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89490

29,12370

45,32242

74,44612

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 302,68

4. ongehuwd

0,89490

23,88143

22,66121

46,54264

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

8,99820

37,17775

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

8,99820

37,17775

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 183,77

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

4,49910

27,60633

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

36,99262

65,17217

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

36,99262

65,17217

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 183,77

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

18,49631

41,60354

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

11,99761

40,17716

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

11,99761

40,17716

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 183,77

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

5,99880

29,10603

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,40180

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,40180

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84180

1,64030

35,67574

37,31604

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84180

1,64030

35,67574

37,31604

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 183,77

4. ongehuwd

4,84180

1,34505

17,83787

19,18292

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

20,49873

36,65571

57,15444

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

20,49873

36,65571

57,15444

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 302,68

4. ongehuwd

1,18140

16,80896

18,32786

35,13682

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 410,78

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,43050

24,74010

51,56756

76,30766

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,43050

24,74010

51,56756

76,30766

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 302,68

4. ongehuwd

4,43050

20,28688

25,78378

46,07066

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

221,26700

12,95078

53,74198

66,69276

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

221,26700

12,95078

53,74198

66,69276

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 302,68

4. ongehuwd

221,26700

10,61964

26,87099

37,49063

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

20,49873

29,13659

49,63532

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

20,49873

29,13659

49,63532

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 302,68

4. ongehuwd

1,18140

16,80896

14,56830

31,37726

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

10,45280

27,56902

38,02182

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

10,45280

27,56902

38,02182

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 302,68

4. ongehuwd

2,10690

8,57129

13,78451

22,35580

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,66820

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,66820

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89490

1,66276

7,92969

9,59245

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89490

1,66276

7,92969

9,59245

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 183,77

4. ongehuwd

0,89490

1,36346

3,96485

5,32831

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

16,76782

8,19710

24,96492

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

16,76782

8,19710

24,96492

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 302,68

4. ongehuwd

1,18140

13,74961

4,09855

17,84816

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,99140

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,99140

0,00000

24,18000

24,18000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,31600

12,33540

10,51459

22,84999

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,31600

12,33540

10,51459

22,84999

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 183,77

4. ongehuwd

10,31600

10,11503

5,25730

15,37233

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

sep-20 

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

24,80222

26,28335

51,08557

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

24,80222

26,28335

51,08557

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 475,64

4. ongehuwd

2,10690

20,33782

13,14167

33,47949

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

24,80222

13,14167

37,94389

€ 681,03

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63010

21,29661

15,13782

36,43443

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63010

21,29661

15,13782

36,43443

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 475,64

4. ongehuwd

1,63010

17,46322

7,56891

25,03213

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63010

21,29661

7,56891

28,86552

€ 681,03

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,37940

16,13012

48,91401

65,04413

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,37940

16,13012

48,91401

65,04413

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 475,64

4. ongehuwd

2,37940

13,22670

24,45700

37,68370

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,37940

16,13012

24,45700

40,58712

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

24,23718

32,94770

57,18488

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

24,23718

32,94770

57,18488

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 475,64

4. ongehuwd

1,18140

19,87448

16,47385

36,34833

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

24,23718

16,47385

40,71103

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61650

32,87751

48,71290

81,59041

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61650

32,87751

48,71290

81,59041

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 475,64

4. ongehuwd

1,61650

26,95956

24,35645

51,31601

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61650

32,87751

24,35645

57,23396

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

5,28482

18,20824

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

5,28482

18,20824

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

2,64241

13,23962

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

2,64241

15,56583

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

14,97365

27,89707

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

14,97365

27,89707

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

7,48682

18,08403

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

7,48682

20,41024

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55270

12,92342

21,13926

34,06268

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55270

12,92342

21,13926

34,06268

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55270

10,59721

10,56963

21,16684

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55270

12,92342

10,56963

23,49305

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

930,73600

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

930,73600

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

930,73600

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,13070

49,27054

43,07948

92,35002

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,13070

49,27054

43,07948

92,35002

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

8,13070

40,40184

21,53974

61,94158

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,13070

49,27054

21,53974

70,81028

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

15,07860

26,92839

42,00699

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

15,07860

26,92839

42,00699

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 475,64

4. ongehuwd

2,10690

12,36445

13,46420

25,82865

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

15,07860

13,46420

28,54280

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

356,15500

2,60757

17,60746

20,21503

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

356,15500

2,60757

17,60746

20,21503

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 291,87

4. ongehuwd

356,15500

2,13821

8,80373

10,94194

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

356,15500

2,60757

8,80373

11,41130

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,97820

42,55694

50,03748

92,59442

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,97820

42,55694

50,03748

92,59442

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 475,64

4. ongehuwd

3,97820

34,89669

25,01874

59,91543

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,97820

42,55694

25,01874

67,57568

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89490

29,12370

45,32242

74,44612

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89490

29,12370

45,32242

74,44612

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 475,64

4. ongehuwd

0,89490

23,88143

22,66121

46,54264

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89490

29,12370

22,66121

51,78491

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

8,99820

37,17775

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

8,99820

37,17775

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 291,87

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

4,49910

27,60633

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

4,49910

32,67865

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

36,99262

65,17217

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

36,99262

65,17217

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 291,87

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

18,49631

41,60354

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

18,49631

46,67586

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,51500

28,17955

11,99761

40,17716

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,51500

28,17955

11,99761

40,17716

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 291,87

4. ongehuwd

10,51500

23,10723

5,99880

29,10603

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,51500

28,17955

5,99880

34,17835

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,40180

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,40180

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,40180

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84180

1,64030

35,67574

37,31604

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84180

1,64030

35,67574

37,31604

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 291,87

4. ongehuwd

4,84180

1,34505

17,83787

19,18292

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84180

1,64030

17,83787

19,47817

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

20,49873

36,65571

57,15444

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

20,49873

36,65571

57,15444

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 475,64

4. ongehuwd

1,18140

16,80896

18,32786

35,13682

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

18,32786

38,82659

€ 681,03

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,43050

24,74010

51,56756

76,30766

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,43050

24,74010

51,56756

76,30766

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 475,64

4. ongehuwd

4,43050

20,28688

25,78378

46,07066

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,43050

24,74010

25,78378

50,52388

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

221,26700

12,95078

53,74198

66,69276

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

221,26700

12,95078

53,74198

66,69276

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 475,64

4. ongehuwd

221,26700

10,61964

26,87099

37,49063

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

221,26700

12,95078

26,87099

39,82177

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

20,49873

29,13659

49,63532

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

20,49873

29,13659

49,63532

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 475,64

4. ongehuwd

1,18140

16,80896

14,56830

31,37726

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

20,49873

14,56830

35,06703

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,10690

10,45280

27,56902

38,02182

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,10690

10,45280

27,56902

38,02182

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 475,64

4. ongehuwd

2,10690

8,57129

13,78451

22,35580

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,10690

10,45280

13,78451

24,23731

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,66820

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,66820

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,66820

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89490

1,66276

7,92969

9,59245

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89490

1,66276

7,92969

9,59245

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 291,87

4. ongehuwd

0,89490

1,36346

3,96485

5,32831

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89490

1,66276

3,96485

5,62761

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,18140

16,76782

8,19710

24,96492

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,18140

16,76782

8,19710

24,96492

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 475,64

4. ongehuwd

1,18140

13,74961

4,09855

17,84816

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,18140

16,76782

4,09855

20,86637

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,99140

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,99140

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,99140

0,00000

12,09000

12,09000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,31600

12,33540

10,51459

22,84999

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,31600

12,33540

10,51459

22,84999

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 291,87

4. ongehuwd

10,31600

10,11503

5,25730

15,37233

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,31600

12,33540

5,25730

17,59270

€ 529,69