Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 47192Verkeersbesluiten2020-09-04 West, Noordwest, Overvecht, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn, Vleuten De Meern, Elektrische oplaadpalen, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 7762429

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

 

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

 

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

 

dat

met deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3a Wegenverkeerswet);

 

dat

met het actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) en het strategisch plan laadinfrastructuur “Utrecht laadt op voor 2030” zet Utrecht o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;

 

dat

er per wijk in Utrecht een locatieplan voor openbare laadpalen opgesteld wordt. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen;

 

dat

de locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die opgesteld zijn in de ”Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur”;

 

dat

na het opstellen van het locatieplan er een informatiebijeenkomst geweest is waar een toelichting is gegeven op het voorgenomen plan. Vervolgens is gedurende een periode van twee weken de gelegenheid geboden om te reageren. De ontvangen reacties zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan;

 

dat

de openbare laadpalen op onderstaande genoemde locaties niet in één keer geplaatst worden. Pas op het moment dat de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn, wordt een laadpaal bijgeplaatst op een locatie uit het vastgestelde locatieplan. De verwachting is dat we met dit locatieplan tot 2025 voldoende locaties hebben vastgelegd. In Utrecht wordt uiteindelijk ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Of en wanneer deze locaties een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren.

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

 

dat

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

 

dat

door het plaatsen van de laadpaal voor elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

 

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen en hij akkoord is met deze verkeersmaatregel;

 

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 9 september 2020 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

 

W est

Welgelegen, Den Hommel

Bizetlaan (ter hoogte van huisnummer 18; wegvak: tussen Elgarlaan en Pijperlaan, twee plekken)

Bartoklaan (ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Leidseweg en Schönberglaan, twee plekken)

 

Oog in Al

Goethelaan (ter hoogte van huisnummer 92; wegvak: tussen Schillerlaan en Everard Meijsterlaan, twee plekken)

Ravellaan (ter hoogte van huisnummer 48; wegvak: tussen Deliuslaan en Gershwinlaan, twee plekken)

 

Halve Maan-noord

Von Kleistlaan (ter hoogte van huisnummer 17; wegvak: tussen Cervanteslaan en Lessinglaan, twee plekken)

Everard Meijsterlaan (ter hoogte van huisnummer 64; wegvak: tussen Victor Hugoplantsoen en Lessinglaan, twee plekken)

 

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.

Curacaostraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Vleutenseweg en Bataviastraat, twee plekken)

Makassarstraat (ter hoogte van huisnummer 32; wegvak: tussen Laan van Nieuw-Guinea en Surinamestraat, twee plekken)

Vleutensevaart (ter hoogte van huisnummer 50; wegvak: tussen Steenovenweg en Vleutenseweg, twee plekken)

Groeneweg (ter hoogte van huisnummer 90; wegvak: tussen Keulsekade en Laan van Nieuw-Guinea, twee plekken)

Salawatihof (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Keulsekade en Adikade, vier plekken)

 

Nieuw Engeland, Thomas à Kempisplantsoen e.o.

Cremerstraat (ter hoogte van huisnummer 392; wegvak: tussen Frederik van Eedenstraat en Justus van Maurikstraat,twee plekken)

Busken Huetstraat (ter hoogte van huisnummer 68; wegvak: tussen Staringstraat en Rhijnvis Feithstraat, twee plekken)

Van der Palmstraat (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen H.J. Schimmelplein en Rhijnvis Feithstraat, twee plekken)

Vosmaerstraat (ter hoogte van huisnummer 14; wegvak: tussen Douwes Dekkerstraat en M.P. Lindostraat, twee plekken)

Broerestraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Thomas à Kempisweg en Majellapark, twee plekken)

Thomas à Kempisplantsoen, ter hoogte van huisnummer 11, tussen Vleutenseweg en Thomas à Kempisweg, twee plekken

Louis Couperusstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Johan de Meesterstraat en Cremerplein, twee plekken)

 

Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o.

Schoenerstraat (ter hoogte van huisnummer 58; wegvak: tussen Aakplein en Tjalkstraat, twee plekken)

 

Bedrijvengebied Lage Weide

Reactorweg (ter hoogte van huisnummer 187; wegvak: tussen Bariumweg en Savannahweg, acht plekken)

 

Noordwest

Pijlsweerd-zuid

Wolfstraat (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Vlijtstraat en 1e Daalsedijk, twee plekken)

Singeldwarsstraat (ter hoogte van huisnummer 40; wegvak: tussen Herenweg en Weerdsingel W.Z., vier plekken)

Westerdijk (ter hoogte van huisnummer 74; wegvak: tussen David van Mollemstraat en Zijdebalenstraat, twee parkeerplekken)

 

Pijlsweerd-noord

Balkstraat (ter hoogte van huisnummer 31; wegvak: tussen Houtstraat en Harpstraat, twee plekken)

 

Nijenoord, Hoogstraat e.o.

Pijlstraat (ter hoogte van huisnummer 24; wegvak: tussen Hoogstraat en Miltenburgstraat, twee plekken)

Lauwerecht (ter hoogte van huisnummer 231; wegvak: tussen Hoogstraat en Anthoniedijk, twee plekken)

 

Ondiep

Nieuwlichtstraat (ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Morelstraat en Ondiep, vier plekken)

Meloenstraat (ter hoogte van huisnummer 19; wegvak: tussen Pippelingstraat en Okkernootstraat, twee plekken)

 

2e Daalsebuurt e.o.

2e Daalsedijk (ter hoogte van huisnummer 45; wegvak: tussen Dirkje Mariastraat en Fabriekstraat, twee plekken)

2e Daalsedijk (ter hoogte van huisnummer 105; wegvak: tussen Concordiastraat en Asterstraat, twee plekken)

Narcisstraat (ter hoogte van huisnummer 51; wegvak: tussen 2e Daalsedijk en Amsterdamsestraatweg, vier plekken)

 

Egelantierstraat, Mariendaalstraat e.o.

Egelantierstraat (ter hoogte van huisnummer 80; wegvak: tussen Korenbloemstraat en Tijmstraat, twee plekken)

 

Julianapark e.o.

Van Eimerenstraat (ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Leo XIII-straat en Doctor Schaepmanstraat, twee plekken)

 

Elinkwijk e.o.

Werkspoorplein (ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Huetlaan en Stephensonstraat, vier plekken)

Celsiuslaan (ter hoogte van huisnummer 104; wegvak: tussen Fahrenheitlaan en Julianaparklaan, twee plekken)

 

Pr. Bernhardplein e.o., Demkagebied

Adriaan Mulderstraat (ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen F. Koolhovenstraat en A.H.G. Fokkerstraat, twee plekken)

 

Schaakbuurt e.o.

Otterspoorlaan (ter hoogte van huisnummer 16; wegvak: tussen Zuilenveldlaan en Nijenrodelaan, twee plekken)

Soetendaallaan (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Niftarlakeplantsoen en Daelwijcklaan, twee plekken)

Vechtplantsoen (ter hoogte van huisnummer 300; wegvak: tussen Goudesteinlaan en Vechtensteinlaan, vier plekken)

 

Overvecht

Vechtzoom-zuid

Boliviadreef (ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Bogotadreef en La Pazdreef, twee plekken)

 

Noordoost

Vogelenbuurt

Simon Stevinstraat (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Zacharias Jansenstraat en Jan van der Heijdenstraat, twee plekken)

Kwartelstraat (ter hoogte van huisnummer 60; wegvak: tussen Grietstraat en Kwartelstraat, twee plekken)

 

Lauwerecht

Gietershof (ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Bemuurde Weerd Oostzijde en Flieruilensteeg, twee plekken)

Idenburgstraat (ter hoogte van huisnummer 24; wegvak: tussen Idenburghof en Schermerhornstraat, twee plekken)

 

Tuinwijk-west

Adriaen Beyerkade (ter hoogte van huisnummer 36; wegvak: tussen Van der Mondestraat en Van der Mondestraat, twee plekken)

 

Tuinwijk-oost

Wittevrouwensingel (ter hoogte van huisnummer 88; wegvak: tussen Kleinesingel en Hooghiemstraplein, vier plekken)

 

Voordorp/Voorveldsepolder

Schoonebekerstraat (ter hoogte van huisnummer 6; wegvak: tussen Lippizanerstraat en Voorveldselaan, vier plekken)

Pedro Luis Briónstraat (ter hoogte van huisnummer 8; wegvak: tussen Steve Bikostraat en Aartsbisschop Romerostraat, twee plekken)

Ag ostinho Netostraat (ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Chico Mendesstraat en Aartsbisschop Romerostraat, twee plekken)

 

Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o.

Willem Barentszstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Karel Doormanlaan en Heemskerkstraat, twee plekken)

Alexander Numankade (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Cornelis Evertsenstraat en F.C. Donderstraat, twee plekken)

 

Wittevrouwen

Hoefsmederijstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Alexander Numankade en Poortstraat, twee plekken)

Veeartsenijstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Hoefijzerstraat en Veeartsenijstraat, vier plekken)

Gildstraat (ter hoogte van huisnummer 165; wegvak: tussen Krijtstraat en Veeartsenijstraat, vier plekken)

 

Huizingalaan, Karel Doormanlaan e.o.

Van Ginnekenlaan (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Huizingalaan en Van Ginnekenlaan, twee plekken)

 

Oost

Buiten Wittevrouwen

Maliestraat (ter hoogte van huisnummer 1a; wegvak: tussen Maliebaan en Monseigneur van de Weteringstraat, zes plekken)

Kruisstraat (ter hoogte van huisnummer 9; wegvak: tussen Van Lidth de Jeudestraat en Kruisdwarsstraat, zes plekken)

Johan de Wittstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Maliesingel en Hugo de Grootstraat, twee plekken)

Hovenstraat (ter hoogte van huisnummer 18; wegvak: tussen Sweelinckstraat en Kruisdwarsstraat, twee plekken)

2e Korte Baanstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Maliebaan en 2e Korte Baanstraat, twee plekken)

 

Oudwijk

Haagstraat (ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Wolter Heukelslaan en Helmstraat, twee plekken)

Oosterstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Zonstraat en Oudwijkerdwarsstraat, twee plekken)

Homeruslaan (ter hoogte van huisnummer 72; wegvak: tussen Nicolaasweg en Minervaplein, twee plekken)

Homeruslaan (ter hoogte van huisnummer 85; wegvak: tussen Zonstraat en Minervaplein, twee plekken)

 

Abstede, Tolsteegsingel e.o.

Minkade (ter hoogte van huisnummer 15; wegvak: tussen Minstraat en Minstraat, twee plekken)

 

Sterrenwijk

Zenithstraat (ter hoogte van huisnummer 11; wegvak tussen Orionstraat en Neptunusstraat, twee plekken)

 

Watervogelbuurt

Flamingostraat (ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Albatrosstraat en Gruttostraat, twee plekken)

Pelikaanstraat (ter hoogte van huisnummer 8; wegvak: tussen Brugsteeg en Albatrosstraat, twee plekken)

 

Schildersbuurt

Herman van Saftlevenstraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Jacob van Ruisdaelstraat en Laan van Minsweerd, twee plekken)

 

Wilhelminapark e.o.

Stolberglaan (ter hoogte van huisnummer 1A; wegvak: tussen Nassaustraat en Graaf Adolfstraat, twee plekken)

 

Binnenstad

Breedstraat, Plompetorengracht e.o.

Wittevrouwenkade (ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Wolvenplein en Wittevrouwenstraat, acht plekken)

 

Zuid

Nieuw Hoograven-zuid

Vronesteinlaan (ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Oudegeinlaan en Linschotensingel, twee plekken)

 

Zuidwest

Dichterswijk

Jacob Catsstraat (ter hoogte van huisnummer 4; wegvak: tussen Huygensstraat en Da Costakade, vier plekken)

 

Rivierenwijk

Amaliadwarsstraat (ter hoogte van huisnummer 43; wegvak: tussen Amaliastraat en Vlisthof, twee plekken)

Giessenplein (ter hoogte van huisnummer 83; wegvak: tussen Deltastraat en Jutfaseweg, twee plekken)

Balijelaan (ter hoogte van huisnummer 56; wegvak: tussen Merwedestraat en Beerzestraat, twee plekken)

Dongestraat (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Noordzeestraat en Wielingenplein, twee plekken)

Hoendiepstraat (ter hoogte van huisnummer 50; wegvak: tussen Rijnlaan en Berkelstraat, twee plekken)

 

Bedrijvengebied Kanaleneiland-zuid

Hollantlaan (ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Europalaan en Vrieslantlaan, vier plekken)

 

Transwijk-noord

Olof Palmelaan (ter hoogte van huisnummer 78; wegvak: tussen Bertha von Suttnerlaan en Florence Nightingalelaan, twee plekken)

 

Kanaleneiland-noord

Eisenhowerlaan (ter hoogte van huisnummer 81; wegvak: tussen Bernadottelaan en Geallieerdenlaan, vier plekken)

 

Leidsche Rijn

Terwijde-west

Harry Banninkstraat (ter hoogte van huisnummer 22; wegvak: tussen Cole Porterplantsoen en Leonard Bernsteinkade, twee plekken)

 

Terwijde-oost

Errol Garnerstraat (ter hoogte van huisnummer 10; wegvak: tussen Roy Eldridgepad en Louis Armstronglaan, twee plekken)

James Johnsonstraat (ter hoogte van huisnummer 100; wegvak: tussen Roy Eldridgepad en Louis Armstronglaan, vier plekken)

 

Grauwaart

Pieter d' Hontlaan (ter hoogte van huisnummer 13; wegvak: tussen Jan Wolkerssingel en Wessel Couzijnstraat, acht plekken)

 

Parkwijk-noord

Heivlinder (ter hoogte van huisnummer 38; wegvak: tussen Vuurvlindersingel en Schoenlappervlinder, twee plekken)

 

Vleuten De Meern

Vleuterweide-noord/oost/centrum

Burchtwal (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Burchtpromenade en Vossenburcht, twaalf plekken)

 

De Meern-zuid

Doctor Ariënslaan (ter hoogte van huisnummer 80; wegvak: tussen Lichtenberglaan en Mauritslaan, twee plekken)

Vaststellen: aantal parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen (E4), volgens bijlage I van het RVV 1990 met onderbord "Opladen elektrische voertuigen" alsmede met onderbord OB504

 

OB504

 

Utrecht, 4 september 2020

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

G. Jansen

Manager Stedenbouw en Mobiliteit

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 8 september2020 in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Stedenbouw en Mobiliteit, Team Verkeersmaatregelen, telefoon 06-42 239 579 of per mail: verkeersmaatregelen@utrecht.nl

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

 

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.