Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2020, 4493Vergunningen

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beschikkingen op de aanvragen tot wijziging van de vergunningen van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (hierna: AMC), Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht (hierna: PMC), Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam (hierna: Erasmus MC), Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht (hierna: UMCU) en het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen (hierna: UMCG) voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

Op respectievelijk 16 januari 2020, 16 januari 2020, 14 januari 2020, 14 januari 2020, 14 januari 2020 en 14 januari 2020 zijn door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de vergunningen gewijzigd met de kenmerken GGO IM-MV 15-012 van het AMC, GGO IM-MV 17-006 van het PMC, GGO IM-MV 18-015 van het Erasmus MC, GGO IM-MV 18-017 van het UMCU, GGO IM-MV 18-018 van het AMC en GGO IM-MV 18-020 van het UMCG voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Op respectievelijk 3 december 2019, 20 december 2019, 3 december 2019, 9 december 2019, 5 december 2019 en 4 december 2019 hadden het AMC, PMC, Erasmus MC, UMCU, AMC en UMCG daartoe strekkende aanvragen ingediend.

De wijziging met betrekking tot GGO IM-MV 15-012 en GGO IM-MV 17-006 betreffen een aanpassing van de minimale en maximale dosering naar 1.2 x 106 – 6 x 108 CAR-19 T-cellen en aanpassing van de specificaties met betrekking tot de vrijgifte van de CAR-19 T-cellen.

De wijziging met betrekking tot GGO IM-MV 18-015, GGO IM-MV 18-017, GGO IM-MV 18-018 en GGO IM-MV 18-020 betreffen een aanpassing van de dosering tot een maximale dosering van 4 x 1013 genoomkopieën per kg.

Procedure

De verzoeken tot wijziging van de vergunningen van het AMC, PMC, Erasmus MC, UMCU, AMC en UMCG zijn behandeld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage beschikkingen

De aanvragen, de beschikkingen en de overige relevante stukken liggen vanaf 28 januari 2020 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezond­heid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoek­laan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. 030 – 274 27 93, e-mail: bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina www.ggo-vergunningverlening.nl.

Bezwaar

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij Bureau GGO.

Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan:

Ministerie van IenW

T.a.v. de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Unit bezwaar en beroep

IPC 880

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Bezwaarschriften per e-mail worden niet geaccepteerd. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het beschikkingsnummer, bezwaar wordt aangetekend.