Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2020, 4484Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp en ontwerpaanwijsbesluit bijzondere begraafplaats

Logo Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 23 januari 2020 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp (NL.IMRO.0285.20287-OW00), een ontwerp van het aanwijsbesluit bijzondere begraafplaats en de bijbehorende stukken. De stukken zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur in te zien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met Laurens Nijman. Zijn telefoonnummer is 0571-27 98 29. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Bekijk de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het realiseren van een natuurbegraafplaats mogelijk aan de Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp.

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Voorst. Het e-mailadres is raad@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Laurens Nijman.

Twello, 22 januari 2020

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris