Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 43424Interne regelingen

Maandbrief VBD augustus 2020

10 augustus 2020,

nr. BS/2020015452

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

aug-20

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

25,78130

26,48954

52,27084

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

25,78130

26,48954

52,27084

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 302,68

4. ongehuwd

2,09050

21,14066

13,24477

34,38543

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 410,78

Australie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63540

20,90351

15,08876

35,99227

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63540

20,90351

15,08876

35,99227

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 302,68

4. ongehuwd

1,63540

17,14088

7,54438

24,68526

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 410,78

Belgie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 378,35

Belize

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,36510

16,83227

49,20975

66,04202

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,36510

16,83227

49,20975

66,04202

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 302,68

4. ongehuwd

2,36510

13,80246

24,60488

38,40734

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 410,78

Bonaire

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

25,21225

33,20629

58,41854

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

25,21225

33,20629

58,41854

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 302,68

4. ongehuwd

1,17220

20,67405

16,60314

37,27719

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 410,78

Brunei

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61930

32,64775

48,62866

81,27641

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61930

32,64775

48,62866

81,27641

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 302,68

4. ongehuwd

1,61930

26,77115

24,31433

51,08548

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 410,78

Canada

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

5,23659

17,12951

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

5,23659

17,12951

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

2,61829

12,37048

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 410,78

Canada (Bagotville)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

14,83700

26,72992

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

14,83700

26,72992

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

7,41850

17,17069

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 410,78

Canada (Cold lake)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

20,94635

32,83927

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

20,94635

32,83927

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

10,47318

20,22537

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 410,78

Chili

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

891,12200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

891,12200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,20820

47,86116

42,67273

90,53389

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,20820

47,86116

42,67273

90,53389

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 302,68

4. ongehuwd

8,20820

39,24615

21,33637

60,58252

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 410,78

Curaçao

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

15,98139

27,13965

43,12104

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

15,98139

27,13965

43,12104

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 302,68

4. ongehuwd

2,09050

13,10474

13,56982

26,67456

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 410,78

Duitsland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

347,60000

5,13291

18,04081

23,17372

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

347,60000

5,13291

18,04081

23,17372

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 183,77

4. ongehuwd

347,60000

4,20899

9,02040

13,22939

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 378,35

Israel

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,99680

41,89351

49,80462

91,69813

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,99680

41,89351

49,80462

91,69813

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 302,68

4. ongehuwd

3,99680

34,35268

24,90231

59,25499

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 410,78

Italië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,83420

38,51930

48,62027

87,13957

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,83420

38,51930

48,62027

87,13957

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 302,68

4. ongehuwd

0,83420

31,58583

24,31014

55,89597

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 410,78

Litouwen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

8,87623

35,31818

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

8,87623

35,31818

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 183,77

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

4,43811

26,12051

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

36,49115

62,93310

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

36,49115

62,93310

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 183,77

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

18,24557

39,92797

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

11,83497

38,27692

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

11,83497

38,27692

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 183,77

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

5,91748

27,59988

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 378,35

Oostenrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,42330

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,42330

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,83450

1,79377

35,72961

37,52338

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,83450

1,79377

35,72961

37,52338

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 183,77

4. ongehuwd

4,83450

1,47089

17,86481

19,33570

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 378,35

Saba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

21,44446

36,94341

58,38787

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

21,44446

36,94341

58,38787

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 302,68

4. ongehuwd

1,17220

17,58446

18,47170

36,05616

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 410,78

Saoedi Arabie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,39610

25,71620

51,97108

77,68728

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,39610

25,71620

51,97108

77,68728

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 302,68

4. ongehuwd

4,39610

21,08729

25,98554

47,07283

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 410,78

Spanje

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

208,30100

19,98157

57,08723

77,06880

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

208,30100

19,98157

57,08723

77,06880

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 302,68

4. ongehuwd

208,30100

16,38488

28,54361

44,92849

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 410,78

St. Eustatius

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

21,44446

29,36527

50,80973

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

21,44446

29,36527

50,80973

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 302,68

4. ongehuwd

1,17220

17,58446

14,68264

32,26710

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 410,78

St. Maarten

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

11,31930

27,78530

39,10460

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

11,31930

27,78530

39,10460

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 302,68

4. ongehuwd

2,09050

9,28183

13,89265

23,17448

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 410,78

Turkije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,14940

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,14940

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90420

0,61712

7,84814

8,46526

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90420

0,61712

7,84814

8,46526

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 183,77

4. ongehuwd

0,90420

0,50604

3,92407

4,43011

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

17,68427

8,26144

25,94571

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

17,68427

8,26144

25,94571

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 302,68

4. ongehuwd

1,17220

14,50110

4,13072

18,63182

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 410,78

Zuid Afrika

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,31710

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,31710

0,00000

24,18000

24,18000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 410,78

Zweden

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,29150

12,60283

10,53962

23,14245

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,29150

12,60283

10,53962

23,14245

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 183,77

4. ongehuwd

10,29150

10,33432

5,26981

15,60413

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

aug-20

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

25,78130

26,48954

52,27084

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

25,78130

26,48954

52,27084

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 475,64

4. ongehuwd

2,09050

21,14066

13,24477

34,38543

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

25,78130

13,24477

39,02607

€ 681,03

Australie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63540

20,90351

15,08876

35,99227

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63540

20,90351

15,08876

35,99227

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 475,64

4. ongehuwd

1,63540

17,14088

7,54438

24,68526

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63540

20,90351

7,54438

28,44789

€ 681,03

Belgie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 529,69

Belize

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,36510

16,83227

49,20975

66,04202

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,36510

16,83227

49,20975

66,04202

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 475,64

4. ongehuwd

2,36510

13,80246

24,60488

38,40734

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,36510

16,83227

24,60488

41,43715

€ 681,03

Bonaire

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

25,21225

33,20629

58,41854

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

25,21225

33,20629

58,41854

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 475,64

4. ongehuwd

1,17220

20,67405

16,60314

37,27719

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

25,21225

16,60314

41,81539

€ 681,03

Brunei

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61930

32,64775

48,62866

81,27641

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61930

32,64775

48,62866

81,27641

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 475,64

4. ongehuwd

1,61930

26,77115

24,31433

51,08548

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61930

32,64775

24,31433

56,96208

€ 681,03

Canada

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

5,23659

17,12951

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

5,23659

17,12951

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

2,61829

12,37048

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

2,61829

14,51121

€ 681,03

Canada (Bagotville)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

14,83700

26,72992

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

14,83700

26,72992

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

7,41850

17,17069

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

7,41850

19,31142

€ 681,03

Canada (Cold lake)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56700

11,89292

20,94635

32,83927

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56700

11,89292

20,94635

32,83927

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56700

9,75219

10,47318

20,22537

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56700

11,89292

10,47318

22,36610

€ 681,03

Chili

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

891,12200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

891,12200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

891,12200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,20820

47,86116

42,67273

90,53389

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,20820

47,86116

42,67273

90,53389

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 475,64

4. ongehuwd

8,20820

39,24615

21,33637

60,58252

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,20820

47,86116

21,33637

69,19753

€ 681,03

Curaçao

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

15,98139

27,13965

43,12104

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

15,98139

27,13965

43,12104

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 475,64

4. ongehuwd

2,09050

13,10474

13,56982

26,67456

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

15,98139

13,56982

29,55121

€ 681,03

Duitsland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

347,60000

5,13291

18,04081

23,17372

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

347,60000

5,13291

18,04081

23,17372

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 291,87

4. ongehuwd

347,60000

4,20899

9,02040

13,22939

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

347,60000

5,13291

9,02040

14,15331

€ 529,69

Israël

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,99680

41,89351

49,80462

91,69813

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,99680

41,89351

49,80462

91,69813

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 475,64

4. ongehuwd

3,99680

34,35268

24,90231

59,25499

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,99680

41,89351

24,90231

66,79582

€ 681,03

Italië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,83420

38,51930

48,62027

87,13957

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,83420

38,51930

48,62027

87,13957

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 475,64

4. ongehuwd

0,83420

31,58583

24,31014

55,89597

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,83420

38,51930

24,31014

62,82944

€ 681,03

Litouwen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

8,87623

35,31818

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

8,87623

35,31818

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 291,87

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

4,43811

26,12051

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

4,43811

30,88006

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

36,49115

62,93310

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

36,49115

62,93310

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 291,87

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

18,24557

39,92797

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

18,24557

44,68752

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,65950

26,44195

11,83497

38,27692

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,65950

26,44195

11,83497

38,27692

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 291,87

4. ongehuwd

10,65950

21,68240

5,91748

27,59988

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,65950

26,44195

5,91748

32,35943

€ 529,69

Oostenrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,42330

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,42330

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,42330

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,83450

1,79377

35,72961

37,52338

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,83450

1,79377

35,72961

37,52338

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 291,87

4. ongehuwd

4,83450

1,47089

17,86481

19,33570

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,83450

1,79377

17,86481

19,65858

€ 529,69

Saba

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

21,44446

36,94341

58,38787

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

21,44446

36,94341

58,38787

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 475,64

4. ongehuwd

1,17220

17,58446

18,47170

36,05616

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

18,47170

39,91616

€ 681,03

Saoedi Arabie

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,39610

25,71620

51,97108

77,68728

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,39610

25,71620

51,97108

77,68728

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 475,64

4. ongehuwd

4,39610

21,08729

25,98554

47,07283

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,39610

25,71620

25,98554

51,70174

€ 681,03

Spanje

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

208,30100

19,98157

57,08723

77,06880

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

208,30100

19,98157

57,08723

77,06880

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 475,64

4. ongehuwd

208,30100

16,38488

28,54361

44,92849

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

208,30100

19,98157

28,54361

48,52518

€ 681,03

St. Eustatius

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

21,44446

29,36527

50,80973

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

21,44446

29,36527

50,80973

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 475,64

4. ongehuwd

1,17220

17,58446

14,68264

32,26710

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

21,44446

14,68264

36,12710

€ 681,03

St. Maarten

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,09050

11,31930

27,78530

39,10460

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,09050

11,31930

27,78530

39,10460

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 475,64

4. ongehuwd

2,09050

9,28183

13,89265

23,17448

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,09050

11,31930

13,89265

25,21195

€ 681,03

Turkije

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,14940

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,14940

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,14940

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90420

0,61712

7,84814

8,46526

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90420

0,61712

7,84814

8,46526

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 291,87

4. ongehuwd

0,90420

0,50604

3,92407

4,43011

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90420

0,61712

3,92407

4,54119

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,17220

17,68427

8,26144

25,94571

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,17220

17,68427

8,26144

25,94571

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 475,64

4. ongehuwd

1,17220

14,50110

4,13072

18,63182

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,17220

17,68427

4,13072

21,81499

€ 681,03

Zuid Afrika

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,31710

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,31710

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,31710

0,00000

12,09000

12,09000

€ 681,03

Zweden

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,29150

12,60283

10,53962

23,14245

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,29150

12,60283

10,53962

23,14245

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 291,87

4. ongehuwd

10,29150

10,33432

5,26981

15,60413

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,29150

12,60283

5,26981

17,87264

€ 529,69