Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2020, 43407Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van vrijdag 14 augustus 2020 t/m donderdag 24 september 2020, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPNAdamsestrweg71-on01

 

Omschrijving

Op het perceel aan de Amsterdamsestraatweg 71 in Naarden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Het bedrijfsperceel heeft tot nu toe de agrarische bestemming behouden, terwijl de bedrijfsvoering al geruime tijd is gestaakt.

De eigenaar van de gronden heeft een verzoek ingediend om met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en als compensatie een burgerwoning mogelijk te maken. De bestaande bedrijfswoning wordt daarbij bestemd tot plattelandswoning.

 

Ter inzage ligging

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 augustus 2020, voor een periode van zes weken, tot 24 september 2020 voor een ieder ter inzage en kunnen worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. In verband met corona gelden aangepaste openingstijden van het gemeentehuis. Voor de actuele openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan zoeken we een passende oplossing

De genoemde stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Gooise Meren: bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit bestemmingsplan plan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 6000, 1400 HA Bussum) , onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u uitsluitend een telefonische afspraak maken met de heer V. van Braam van Vloten via telefoonnummer 035-20 70 000.

Bussum, 13 augustus 2020

Burgemeester en wethouders