Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2020, 42799OverigAanwijzen gemeentelijke monumenten Uithoorn

Logo Uithoorn

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij - op grond van artikel 5 van de Erfgoedverordening Uithoorn 2017 - in hun vergadering van 17 december 2019 de volgende objecten hebben aangewezen als gemeentelijk monument:

  • Amsteldijk-Zuid 7

  • Boterdijk 109

  • Boterdijk 185-189

  • Boterdijk 211

  • Hollandsche Dijk, banpaal

  • Marktplein 13

  • Thamerlaan 2

  • Thamerlaan 14

  • Watsonweg 2 (nu Geometrielaan)

Op 12 februari 2019 heeft het college, op voordracht van de monumentencommissie, besloten om acht panden en één object aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit voornemen is schriftelijk bekendgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak die vermeld staan in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.

Op 18 maart 2019 zijn de zakelijk gerechtigden hiervan op de hoogte gebracht.