Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2020, 42764VergunningenBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Wijer 60 t/m 300 in Hapert, brandveilig gebruiken van een flexhotel

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie :

De Wijer 60 t/m 300 in Hapert

Omschrijving:

brandveilig gebruiken van een flexhotel

Besluitdatum:

6 augustus 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-0625

Onderdelen:

  • Brandveilig gebruiken

Procedure:

Uitgebreid, het besluit is nietgewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 12 augustus 2020 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.