Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2020, 42398VergunningenTer inzage omgevingsvergunning, houden van paarden bij een woning, Rijksstraatweg 7, Heemskerk

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor onderstaand bouwplan:

  • Locatie : Rijksstraatweg 7

    Omschrijving : houden van paarden bij een woning

    Zaaknummer : ZO/2017/3584

    Ontvangstdatum: 15 november 2017

Vanaf 10 augustus 2020 liggen het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis.

Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het bureau Leefomgeving. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 14 0251.