Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2020, 42080VergunningenGemeente Nissewaard – Verleende Omgevingsvergunning – Het overkappen van de paardrijbak – Capelleweg 6, 3216 LB Abbenbroek

Logo Nissewaard

Waar

Capelleweg 6, 3216 LB Abbenbroek.

Omschrijving

Het overkappen van een paardrijbak.

Soort procedure

Uitgebreid.

Dossiernummer

20190482.

Datum ontvangst

24 november 2019.

Datum besluit

9 juli 2020.

De beschikking treedt in werking als de beroepstermijn is afgelopen.

Beroep

Er zijn geen reacties (zienswijzen) ingediend op de ontwerpbeschikking. De verleende beschikking verschilt niet van de ontwerpbeschikking.

U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Dat kan alleen als u tijdig gereageerd heeft op de ontwerpbeschikking. Of als u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd.

 

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • De naam en het adres van de indiener van het beroepschrift;

  • De dagtekening;

  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voeg, als u dat heeft, een kopie toe van het besluit.

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift of het verzoek stuurt u naar:

Rechtbank Rotterdam.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag of het besluit dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181