Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2020, 4134Overig

Melding voorgenomen concentratie Remondis en Baetsen, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/20/038317

Op 3 januari 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin staat dat:

Remondis Nederland B.V., de afvalactiviteiten van de Baetsen Groep wil overnemen.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • Remondis Nederland B.V.: Maakt deel uit van de Duitse Remondis-groep. De Remondis-groep is actief op gebied van water management en dienstverlening voor recycling en afval.

  • De afvalactiviteiten van de Baetsen Groep bestaan uit inzameling en verwerking van afval (hoofdzakelijk bedrijfsafval, houtafval en bouw- en sloopafval), uit handel in en transport van bouwstoffen (onder meer diverse soorten zand, betongranulaten en houtsnippers) en uit grond- en sloopwerken.

Wilt u reageren? Dat kan alleen als u belanghebbende bent. Uw reactie moet binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling, onder vermelding van zaaknummer ACM/20/038317 zijn ontvangen bij:

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH DEN HAAG

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging