Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2020, 4015Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - ter inzage ontwerp-wijzigingsplan Lageweg 3, Zuidland

Logo Nissewaard

Het ontwerp-wijzigingsplan Lageweg 3, Zuidland maakt de omzetting van de bestemming Agrarisch van de voormalige boerderij naar de bestemming Wonen mogelijk.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Lageweg in het buitengebied van Zuidland.

Planfase

Ontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.WPLageweg3-2001

Inzage

U kunt het wijzigingsplan van 20 januari tot en met 2 maart 2020 inzien:

Reacties

U kunt tot en met 2 maart 2020 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

  • gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse.

Dat kan ook per e-mail. Stuur de e-mail naar gemeente@nissewaard.nl ter attentie van team Stadsontwikkeling.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wijzigingsplan of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0181.