Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 39769Interne regelingen

Maandbrief VBD juli 2020

13 juli 2020,

nr. BS/2020013007

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

jul-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

31,51235

27,69650

59,20885

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

31,51235

27,69650

59,20885

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 302,68

4. ongehuwd

1,99940

25,84013

13,84825

39,68838

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 410,78

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63110

21,22224

15,12854

36,35078

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63110

21,22224

15,12854

36,35078

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 302,68

4. ongehuwd

1,63110

17,40224

7,56427

24,96651

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 410,78

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,26050

22,23844

51,48683

73,72527

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,26050

22,23844

51,48683

73,72527

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 302,68

4. ongehuwd

2,26050

18,23552

25,74342

43,97894

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

30,91945

34,71984

65,63929

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

30,91945

34,71984

65,63929

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 302,68

4. ongehuwd

1,12110

25,35395

17,35992

42,71387

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56780

37,00504

50,22605

87,23109

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56780

37,00504

50,22605

87,23109

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56780

30,34413

25,11302

55,45715

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

5,35972

19,88369

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

5,35972

19,88369

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 302,68

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

2,67986

14,58952

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 410,78

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

15,18588

29,70985

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

15,18588

29,70985

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 302,68

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

7,59294

19,50260

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

21,43889

35,96286

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

21,43889

35,96286

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 302,68

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

10,71944

22,62910

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

924,67000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

924,67000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,94440

52,77101

44,08971

96,86072

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,94440

52,77101

44,08971

96,86072

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 302,68

4. ongehuwd

7,94440

43,27223

22,04486

65,31709

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

21,26593

28,37623

49,64216

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

21,26593

28,37623

49,64216

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 302,68

4. ongehuwd

1,99940

17,43806

14,18811

31,62617

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

354,89000

2,97332

17,67022

20,64354

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

354,89000

2,97332

17,67022

20,64354

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 183,77

4. ongehuwd

354,89000

2,43812

8,83511

11,27323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 378,35

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,84630

47,44560

51,75340

99,19900

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,84630

47,44560

51,75340

99,19900

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 302,68

4. ongehuwd

3,84630

38,90539

25,87670

64,78209

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,79870

44,67610

50,78131

95,45741

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,79870

44,67610

50,78131

95,45741

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 302,68

4. ongehuwd

0,79870

36,63440

25,39066

62,02506

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

8,70169

32,65743

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

8,70169

32,65743

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 183,77

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

4,35085

23,99456

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

35,77363

59,72937

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

35,77363

59,72937

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 183,77

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

17,88681

37,53052

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

11,60226

35,55800

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

11,60226

35,55800

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 183,77

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

5,80113

25,44484

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,46960

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,46960

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84230

1,62980

35,67206

37,30186

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84230

1,62980

35,67206

37,30186

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 183,77

4. ongehuwd

4,84230

1,33644

17,83603

19,17247

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

26,97993

38,62729

65,60722

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

26,97993

38,62729

65,60722

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 302,68

4. ongehuwd

1,12110

22,12354

19,31365

41,43719

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 410,78

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,20540

31,41699

54,32778

85,74477

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,20540

31,41699

54,32778

85,74477

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 302,68

4. ongehuwd

4,20540

25,76193

27,16389

52,92582

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

209,77500

19,13851

56,68610

75,82461

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

209,77500

19,13851

56,68610

75,82461

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 302,68

4. ongehuwd

209,77500

15,69357

28,34305

44,03662

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

26,97993

30,70375

57,68368

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

26,97993

30,70375

57,68368

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 302,68

4. ongehuwd

1,12110

22,12354

15,35187

37,47541

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

16,39142

29,05130

45,44272

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

16,39142

29,05130

45,44272

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 302,68

4. ongehuwd

1,99940

13,44096

14,52565

27,96661

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,68480

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,68480

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90490

0,53929

7,84206

8,38135

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90490

0,53929

7,84206

8,38135

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 183,77

4. ongehuwd

0,90490

0,44221

3,92103

4,36324

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

23,04835

8,63799

31,68634

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

23,04835

8,63799

31,68634

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 302,68

4. ongehuwd

1,12110

18,89964

4,31900

23,21864

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,36330

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,36330

0,00000

24,18000

24,18000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,47150

10,66724

10,35845

21,02569

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,47150

10,66724

10,35845

21,02569

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 183,77

4. ongehuwd

10,47150

8,74714

5,17923

13,92637

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

jul-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

31,51235

27,69650

59,20885

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

31,51235

27,69650

59,20885

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 475,64

4. ongehuwd

1,99940

25,84013

13,84825

39,68838

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

31,51235

13,84825

45,36060

€ 681,03

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63110

21,22224

15,12854

36,35078

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63110

21,22224

15,12854

36,35078

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 475,64

4. ongehuwd

1,63110

17,40224

7,56427

24,96651

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63110

21,22224

7,56427

28,78651

€ 681,03

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

8,56440

30,56440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,28220

22,32220

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,28220

26,28220

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,26050

22,23844

51,48683

73,72527

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,26050

22,23844

51,48683

73,72527

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 475,64

4. ongehuwd

2,26050

18,23552

25,74342

43,97894

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,26050

22,23844

25,74342

47,98186

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

30,91945

34,71984

65,63929

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

30,91945

34,71984

65,63929

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 475,64

4. ongehuwd

1,12110

25,35395

17,35992

42,71387

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

30,91945

17,35992

48,27937

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56780

37,00504

50,22605

87,23109

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56780

37,00504

50,22605

87,23109

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56780

30,34413

25,11302

55,45715

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56780

37,00504

25,11302

62,11806

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

5,35972

19,88369

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

5,35972

19,88369

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 475,64

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

2,67986

14,58952

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

2,67986

17,20383

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

15,18588

29,70985

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

15,18588

29,70985

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 475,64

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

7,59294

19,50260

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

7,59294

22,11691

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53100

14,52397

21,43889

35,96286

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53100

14,52397

21,43889

35,96286

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 475,64

4. ongehuwd

1,53100

11,90966

10,71944

22,62910

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53100

14,52397

10,71944

25,24341

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

924,67000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

924,67000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

924,67000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,94440

52,77101

44,08971

96,86072

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,94440

52,77101

44,08971

96,86072

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 475,64

4. ongehuwd

7,94440

43,27223

22,04486

65,31709

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,94440

52,77101

22,04486

74,81587

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

21,26593

28,37623

49,64216

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

21,26593

28,37623

49,64216

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 475,64

4. ongehuwd

1,99940

17,43806

14,18811

31,62617

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

21,26593

14,18811

35,45404

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

354,89000

2,97332

17,67022

20,64354

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

354,89000

2,97332

17,67022

20,64354

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 291,87

4. ongehuwd

354,89000

2,43812

8,83511

11,27323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

354,89000

2,97332

8,83511

11,80843

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,84630

47,44560

51,75340

99,19900

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,84630

47,44560

51,75340

99,19900

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 475,64

4. ongehuwd

3,84630

38,90539

25,87670

64,78209

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,84630

47,44560

25,87670

73,32230

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,79870

44,67610

50,78131

95,45741

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,79870

44,67610

50,78131

95,45741

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 475,64

4. ongehuwd

0,79870

36,63440

25,39066

62,02506

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,79870

44,67610

25,39066

70,06676

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

8,70169

32,65743

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

8,70169

32,65743

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 291,87

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

4,35085

23,99456

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

4,35085

28,30659

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

35,77363

59,72937

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

35,77363

59,72937

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 291,87

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

17,88681

37,53052

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

17,88681

41,84255

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,87330

23,95574

11,60226

35,55800

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,87330

23,95574

11,60226

35,55800

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 291,87

4. ongehuwd

10,87330

19,64371

5,80113

25,44484

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,87330

23,95574

5,80113

29,75687

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,46960

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,46960

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,46960

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84230

1,62980

35,67206

37,30186

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84230

1,62980

35,67206

37,30186

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 291,87

4. ongehuwd

4,84230

1,33644

17,83603

19,17247

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84230

1,62980

17,83603

19,46583

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

26,97993

38,62729

65,60722

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

26,97993

38,62729

65,60722

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 475,64

4. ongehuwd

1,12110

22,12354

19,31365

41,43719

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

19,31365

46,29358

€ 681,03

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,20540

31,41699

54,32778

85,74477

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,20540

31,41699

54,32778

85,74477

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 475,64

4. ongehuwd

4,20540

25,76193

27,16389

52,92582

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,20540

31,41699

27,16389

58,58088

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

209,77500

19,13851

56,68610

75,82461

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

209,77500

19,13851

56,68610

75,82461

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 475,64

4. ongehuwd

209,77500

15,69357

28,34305

44,03662

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

209,77500

19,13851

28,34305

47,48156

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

26,97993

30,70375

57,68368

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

26,97993

30,70375

57,68368

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 475,64

4. ongehuwd

1,12110

22,12354

15,35187

37,47541

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

26,97993

15,35187

42,33180

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99940

16,39142

29,05130

45,44272

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99940

16,39142

29,05130

45,44272

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 475,64

4. ongehuwd

1,99940

13,44096

14,52565

27,96661

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99940

16,39142

14,52565

30,91707

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,68480

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,68480

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,68480

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90490

0,53929

7,84206

8,38135

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90490

0,53929

7,84206

8,38135

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 291,87

4. ongehuwd

0,90490

0,44221

3,92103

4,36324

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90490

0,53929

3,92103

4,46032

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12110

23,04835

8,63799

31,68634

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12110

23,04835

8,63799

31,68634

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 475,64

4. ongehuwd

1,12110

18,89964

4,31900

23,21864

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12110

23,04835

4,31900

27,36735

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,36330

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,36330

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,36330

0,00000

12,09000

12,09000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,47150

10,66724

10,35845

21,02569

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,47150

10,66724

10,35845

21,02569

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 291,87

4. ongehuwd

10,47150

8,74714

5,17923

13,92637

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,47150

10,66724

5,17923

15,84647

€ 529,69