Provincie Gelderland – MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z19.107723.05 - Sluinerweg 12 te Wilp

Logo Gelderland

 

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland hebben op 29 juni 2020 een aanmeldingsnotitie mer beoordelingsplicht ontvangen, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm).

Het betreft het plaatsen en in werking hebben van een installatie die het biogas omzet in vloeibaar groen gas (Bio LNG) en/of laagcalorisch groen gas dat wordt afgezet in het aardgasnetwerk.

Locatie

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting gelegen aan de Sluinerweg 12 te Wilp.

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland zijn verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland hebben in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een mail naar wabo@odrn.nl.

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst regio Nijmegen, telefoonnummer 024 – 751 77 00.

Naar boven