Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2020, 39477OverigGebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Omschrijving Gebiedsvisie

Het college van Oisterwijk heeft in opdracht van de gemeenteraad een gebiedsvisie opgesteld over de mogelijkheid van transformatie van een deel van het bedrijventerrein in Oisterwijk naar wonen. Het betreft het gebied dat ontsloten wordt door de Gasthuisstraat, Sprendlingenstraat, Nijverheidsweg en de Ambachtstraat.

Inzage en inwerkingtreding Gebiedsvisie

De “Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving” treedt in werking op 24 juli 2020. De Gebiedsvisie kunt u met ingang van 23 juli 2020 raadplegen op de gemeentelijke website onder ‘verhuizen en verbouwen’ en vervolgens onder ‘bestemmingsplannen’.

Geen bezwaar of beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de Gebiedsvisie kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Uit een visie vloeien namelijk geen directe rechten of verplichtingen voort. Over het conceptvisie zijn inspraakreacties ingediend. De gemeenteraad heeft deze inspraakreacties beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van de gebiedsvisie.