Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2020, 3910VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Logo Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Steenwijk, hoek Trappenweg / Onnase Doodweg, aanleggen bijentuin

 

De stukken liggen van (wo) 22 januari 2020 t/m (di) 3 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).

 

Het plan is te raadplegen op:  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWTrappenwegongOV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op:  http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/9DBC4A05-E3F7-4E09-9278-1A27474896D2/

 

Reageren?

T/m 3 maart 2020 kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze over dit voornemen naar voren brengen. De zienswijze richt u aan: burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.