Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 38760Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2020, nr. 2020-0000097726, tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten in verband met een verlenging van de aanvraagperiode

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, tweede lid, wordt ‘12 juli 2020’ vervangen door ‘26 juli 2020’.

B

In artikel 15, eerste lid, wordt ‘1 september 2020’ vervangen door ‘1 oktober 2020’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 juli 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Het aantal aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is lager gebleken dan vooraf ingeschat. Op vrijdag 10 juli jl. stond het aantal aanvragen op circa 19.000. Om zoveel mogelijk flexwerkers met inkomensverlies de kans te geven een TOFA-tegemoetkoming aan te vragen, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de aanvraagperiode te verlengen met twee weken. Met deze wijzigingsregeling wordt in artikel 7, tweede lid, de nieuwe aanvraagperiode vastgesteld op 22 juni tot en met 26 juli. Tevens wordt in artikel 15, eerste lid, de vervaldatum van de TOFA gewijzigd naar 1 oktober 2020. De regeling werkt terug tot en met 10 juli 2020, de dag waarop de verlenging van de aanvraagperiode aan de Tweede Kamer en via een persbericht bekend is gemaakt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees