Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 38711Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning O20190001, Ebbehout 1 Zaandam

Logo Zaanstad

Hierbij informeren wij u over de afgegeven omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

O20190001: het bouwen van een appartementencomplex met 306 appartementen en een parkeerkelder met in/uitrit, Ebbehout 1 te Zaandam

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Het besluit is gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 20 juli 2020 t/m maandag 31 augustus 2020 en in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen. Wilt u de stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op www.zaanstad.nl in en vermeld hierin ook het kopje (soort) en het nummer van het bouwplan. Dan wordt er contact met u opgenomen.