Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Merodelaan’ is opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte bouwkavel op het perceel aan de zuidzijde van de Merodelaan (ongenummerd) in Oisterwijk.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Ruimte voor Ruimte Merodelaan’ , [NL.IMRO.0824.BPRvRMerodelaan-ON01], ligt met ingang van 17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. In verband met het coronavirus zijn de openingstijden van het gemeentekantoor aangepast. Kijk voor de actuele openingstijden op de website www.oisterwijk.nl/contact.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

 

Naar boven