Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2020, 37764Besluiten van algemene strekking

Rectificatie: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020-0000414055, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Staatscourant 15 juli 2020, nr. 37764, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37764.html)

Daar waar op pagina 5, alinea 13, regel 3, onder ‘Spuiventilatie’ vermeld staat “mits bepaald conform NEN 1087:2019,” zou moeten staan: ‘mits bepaald conform NEN 1087,’.