Mededeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2020, nr. WJZ/20175689, houdende bekendmaking Richtlijn 2018/958 van het Europees parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (PbEU 2018, L 173)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Doet mededeling van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (PbEU 2018, L 173).

De nationale bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen zijn opgenomen in een gewijzigd Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving.1 De wijziging van het Integraal afwegingskader heeft betrekking op het onderdeel Beroepsreglementering en is op 16 juni 2020 in werking getreden.

Richtlijn 2018/958

Omzetting

Artikel 1

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (bepaling betreffende het voorwerp van de richtlijn)

Artikel 2

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (bepaling betreffende het toepassingsgebied van de richtlijn)

Artikel 3

Reeds geïmplementeerd in het onderdeel Beroepsreglementering van het Integraal afwegingskader

Artikelen 4 t/m 7

Implementatie in het onderdeel Beroepsreglementering van het Integraal afwegingskader

Artikel 8

Artikelen 3 en 4 van de Bekendmakingswet en Draaiboek voor de regelgeving, nr. 16 (Internetconsultatie)1

Artikel 9

Hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 10

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (opdracht tot feitelijk handelen)

Artikel 11

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (opdracht tot feitelijk handelen)

Artikel 12

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (evaluatiebepaling)

Artikel 13

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (bepaling betreffende omzetting)

Artikel 14

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (inwerkingtredingsbepaling)

Artikel 15

Behoeft uit de aard van de bepaling geen implementatie (bepaling betreffende adressaten)

's-Gravenhage, 7 juli 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer Namens deze: H. Dekker, Directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Naar boven