Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 36837Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2020, nr. DUO/OND-2020/2226, houdende vaststelling van de elementcodetabel, elementcodetabel BES eilanden, elementcodetabel Staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2020–2021 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020–2021)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers, artikel 34 van het Staatsexamenbesluit VO en artikel 5 van het Besluit informatievoorziening WVO BES;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2020–2021

Voor de telling van 1 oktober 2020 van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2020–2021 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2 Vaststelling elementcodetabel BES eilanden schooljaar 2020–2021

Voor de telling van 1 oktober 2020 van leerlingen in het voorgezet onderwijs op de BES eilanden voor het schooljaar 2020–2021 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3 Vaststelling elementcodetabel Staatsexamens schooljaar 2020–2021

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die Staatsexamen doen zonder profiel geldt voor het schooljaar 2020–2021 de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage III bij deze regeling. Voor de overige staatsexamens wordt de elementcodetabel gebruikt zoals opgenomen in bijlage I.

Artikel 4. Vaststelling opleidingencodetabel volwasseneneducatie schooljaar 2020–2021

Voor de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2020–2021 de opleidingencodetabel die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2020–2021

Voor de scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4a.1.van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2020–2021 de vakcodetabel die is opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

Artikel 6. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel MBO studiejaar 2020–2021

Voor de instellingen bedoeld in artikel 1.1.1 sub b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor wat betreft het beroepsonderwijs, voor het studiejaar 2020–2021 de examenonderdelencodetabel die is opgenomen in bijlage VI bij deze regeling.

Artikel 7. Intrekking

De Regeling codetabellen voor het school- en studiejaar 2019-2020 wordt ingetrokken met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020–2021.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE I, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2020–2021

Elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2020–2021

Registratie code

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

       

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

0474

MAVO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

   

3

     

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

       

5

6

0802

European Secondary School ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

European Secondary School ESS 6-7

       

5

6

0804

International Baccalaureate Career-related programme

       

5

6

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

       

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

2215

LWOO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

   

3

     

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4411

LWO0 BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4413

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4433

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4453

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4473

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4493

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4513

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4533

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4553

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4573

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4593

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6711

VMBO BB Groen

   

3

4

   

6721

VMBO KB Groen

   

3

4

   

6731

VMBO GL Groen

   

3

4

   

6755

LWOO BB Groen

   

3

4

   

6765

LWOO KB Groen

   

3

4

   

6775

LWOO GL Groen

   

3

4

   

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7711

VMBO BB LWT Groen

   

3

4

   

7721

VMBO BB ENT Groen

   

3

4

   

7755

LWOO BB LWT Groen

   

3

4

   

7765

LWOO BB ENT Groen

   

3

4

   

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage I

Omdat per 1 augustus 2020 het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs naar verwachting in werking zal treden mogen vanaf dat moment geen nieuwe deelnemers meer worden ingeschreven op de codes voor het experiment doorlopende leerlijnen (vakmanschaproute en beroepsroute). Alleen leerlingen die al deelnamen aan het experiment (doublerende leerlingen) mogen nog in leerjaar 3 worden ingeschreven.

BIJLAGE II, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOLJAAR 2020–2021

Elementcodetabel VO BES eilanden schooljaar 2020–2021

Registratiecode

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Bonaire

             

0901

VMBO BBL

1

2

3

4

   

0902

VMBO KBL

1

2

3

4

   

0903

VMBO GL

1

2

3

4

   

0904

VMBO TL

1

2

3

4

   

0905

HAVO

1

2

3

4

5

 

0906

VWO

1

2

3

4

5

6

09071

Praktijkonderwijs

alle verblijfsjaren

         

0908

Internationale schakelklas

1

         

0909

Bijzondere onderwijsbehoefte

alle jaren

         

Sint Eustatius en Saba

             

0910

Lower forms

1

2

3

     

0911

Carribean vocational qualification 1

     

4

5

 

0912

Carribean vocational qualification 2

     

4

5

 

0913

Carribean secundary education certificate

     

4

5

 

0914

Carribean Advanced Proficiency Examination

         

6en7

09071

Praktijkonderwijs

alle verblijfsjaren

         
X Noot
1

De codes voor Praktijkonderwijs voor de BES eilanden en voor St.Eustatius en Saba zijn gelijk omdat er onderwijskundig geen verschillen zijn.

Technische toelichting bijlage II

Met ‘bijzondere onderwijsbehoefte’ bedoelen we leerlingen die op Europees Nederland op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zitten.

BIJLAGE III, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2020–2021

Elementcodetabel Staatsexamens zonder profiel

RegistratieCode

Omschrjving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0081

Atheneum zonder profiel

         

6

0082

Gymnasium zonder profiel

         

6

0083

Havo zonder profiel

       

5

 

0084

MAVO zonder profiel

     

4

   

0085

VMBO GL zonder profiel

     

4

   

0086

VMBO KB zonder profiel

     

4

   

0087

VMBO BB zonder profiel

     

4

   

Technische toelichting bijlage III

Deze codes zijn toegevoegd om leerlingen die staatsexamen doen zonder profiel, in te kunnen schrijven. Voor de overige staatsexamens wordt de elementcodetabel gebruikt zoals opgenomen in bijlage I

BIJLAGE IV, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2020–2021

Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie schooljaar 2020–2021

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5121

VAVO ATH zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5221

VAVO GYM zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5321

VAVO HAVO zonder profiel

5370

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5421

VAVO MAVO Ther Lw zonder profiel

5450

VAVO MAVOTheor Lw-Profiel Techniek

5451

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

5452

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

5453

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Technische toelichting bijlage IV

De codes 5350 tot en met 5353 zijn vervallen omdat het niet meer mogelijk gediplomeerd te raken in deze ‘oude’ profielen. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2019-2020

BIJLAGE V, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 5 VAN DE REGELINGCODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2020–2021

Vakcodetabel HAVO/VWO 2020/2021
         

HAVO

   

VWO

   

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemjaar

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemjaar

     

Havo

Vwo

           

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

           

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

           

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

 

2019

2020

 

2020

2021

informatica

Informatica

in

0161

0161

           

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

           

muziek

muziek

mu

0260

0260

           

tekenen

tekenen

te

0270

0270

           

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

           

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

           

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

           

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

           

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

           

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

           

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

           

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

           

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

           

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

           

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

           

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

           

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

           

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

           

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

           

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

           

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

           

biologie

biologie

biol

1018

1018

           

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

           

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

           

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

           

economie

economie

econ

1022

1022

           

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

           

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

           

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

           

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

           

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

           

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

           

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

           

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

           

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

           

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

           

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

           

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

           

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

           

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

           

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

           

lichamelijke opvoeding

lo

lo

0353

0353

           

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

           

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

           

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

 

1052

       

,

,

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

           

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

           

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

           

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

           

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

           

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

           

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

           

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

           

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

           

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

           

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

           

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

 

1071

       

,

,

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

           

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

           

Latijnse taal en cultuur

Latijnse tc

ltc

 

1110

           

Griekse taal en cultuur

Griekse tc

gtc

 

1111

           

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

           

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

 

2019

n.v.t.

 

2019

n.v.t.

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

 

2019

n.v.t.

 

2019

n.v.t.

rekenen 3F

rekenen 3F

R3F

1132

1132

2021

 

,

2021

   

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

beco

0400

0400

2020

   

2021

   
                     

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

                   

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

           

Portugees

Portugees

port

0205

0205

           

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

           

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

           

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

           

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

           

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

           

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

           

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

           

klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

           

modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

           

academische vaardigheden

academische vaardigheden

acva

 

1131

     

2021

   

wetenschapsoriëntatie

wetenschapsoriëntatie

weor

 

1133

     

2023

   

wetenschap

wetenschap

wete

 

1134

     

2023

   
                     

vakken BES

                   

Papiaments

   

1108

1108

           

Papiaments (elementair)

   

1109

1109

           

BIJLAGE VAKCODETABEL VMBO 2020/2021

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

KB

GL

TL

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemjaar

     

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Vakcode

     

Algemene vakken

                 

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

     

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

     

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

     

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

     

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

     

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

     

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

     

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

     

kunstvakken I

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

 

2018

2019

kunstvakken II beeldende vakken - audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

     

kunstvakken II beeldende vakken - film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

     

kunstvakken II beeldende vakken - fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

     

kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

     

kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

     

kunstvakken II beeldende vakken - tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

     

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

     

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

     

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

     

lichamelijke opvoeding

lo

lo

0353

0353

0353

0353

     

maatschappijleer

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

     

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

     

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

     

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

     

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

     

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

     

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

     

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

     

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

     

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

     

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

1112

1112

     

rekentoets 2F

rekentoets 2F

RT2F

1120

1120

1120

1120

 

2019

 

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

1121

1121

 

2019

 

rekentoets 2ER

rekentoets 2ER

R2ER

1122

1122

1122

1122

 

2019

 

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

1123

1123

 

2019

 

Rekenen 2F

rekenen 2F

R2F

1135

1135

1135

1135

2021

   

Rekenen 3F

rekenen 3F

R3F

1132

1132

1132

1132

2021

   

maatschappijkunde

maatschappijkunde

mask

1127

1127

1127

1127

     

informatietechnologie

informatietechnologie

inft

   

1128

1128

     

kunstvakken inclusief ckv

kunstvakken incl ckv

kckv

1130

1130

1130

1130

2019

   
                   

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

                 

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

       

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

       

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

       

toerisme & recreatie

toerisme & recreatie

tr

0876

0876

0876

       

Hebreeuws klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

     

Hebreeuws modern

Modern Hebreeuws

Mh

     

0393

     

bouwtechniek - infra

infra

bti

1095

1095

1095

       

IT/informatica

IT/Informatica

it/i

     

1096

     

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

     

0431

     

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

     

0432

     

technologie & toepassing

technologietoepassing

teto

   

1126

1126

     
                   

vakken BES

                 

papiaments

   

1108

1108

1108

1108

     

papiaments (elementair)

   

1109

1109

1109

1109

     
                   

beroepsgerichte vakken vmbo

                 
                   

profielvak bouwen, wonen, interieur

                 

bouwen, wonen, interieur

bouwwonenint

bwi

1200

1200

1200

       
                   

profielmodule bouwen, wonen, interieur

                 

bouwproces en bouwvoorbereiding

bouwprocvoorb

bpbv

1201

1201

1201

       

bouwen vanaf de fundering

bouwenfundering

bfun

1202

1202

1202

       

hout- en meubelverbindingen

houtmeubelverb

hmvb

1203

1203

1203

       

design en decoratie

designdec

ddec

1204

1204

1204

       
                   

beroepsgericht keuzevak bouwen, wonen, interieur

                 

constructieve aansluitingen en afwerking

constraansluitafw

caa

1205

1205

1205

       

schoonmetselwerk

schoonmetselw

schm

1206

1206

1206

       

schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

schilhoutsteen

shso

1207

1207

1207

       

interieurbouw, stands en betimmeringen

intstandbetim

isb

1208

1208

1208

       

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

bouwkonderhrenoventransf

bort

1224

1224

1224

       

gevelopeningen

gevelopeningen

geve

1210

1210

1210

       

daken en kapconstructies van hout

dakenkapconstructieshout

dkch

1225

1225

1225

       

vloeren

vloeren

vloe

1212

1212

1212

       

bouwmethoden en bouwstijlen

bouwmethoden

bmet

1213

1213

1213

       

bijzonder metselwerk

bijzmetselwerk

bmsw

1214

1214

1214

       

scheidingswanden

scheidingswand

schw

1215

1215

1215

       

wandafwerking

wandafwerking

wafw

1216

1216

1216

       

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

schilderenspuitenkunststofmeta

sskm

1226

1226

1226

       

onderhoud schilderwerk

onderhschilderw

osw

1218

1218

1218

       

glaszetten

glaszetten

glsz

1227

1227

1227

       

meubelmaken

meubelmaken

meub

1220

1220

1220

       

bouw- en woonrijp maken

bouwrwoonrmaken

brwr

1221

1221

1221

       

terreinafwerking

terreinafw

tafw

1222

1222

1222

       

interieurontwerp en -design

interieurontwdesign

intd

1223

1223

1223

       

aardbevingsbestendig bouwen

aardbevingsbestendigbouwen

abbb

1229

1229

1229

       

tegelzetten voor het vmbo

tegelzetten voor het vmbo

tzvv

1230

1230

1230

 

2020

   

meubelstofferen voor het vmbo

meubelstofferen vh vmbo

msvv

1231

1231

1231

 

2020

   
                   

profielvak produceren, installeren en energie

                 

produceren, installeren en energie

prodinstallenergie

pie

1300

1300

1300

       
                   

profielmodule produceren, installeren en energie

                 

ontwerpen en maken

ontwerpenmaken

ontw

1301

1301

1301

       

bewerken en verbinden van materialen

bewerkverbmat

bevm

1302

1302

1302

       

besturen en automatiseren

bestautom

baut

1303

1303

1303

       

installeren en monteren

installmont

insm

1304

1304

1304

       
                   

beroepsgericht keuzevak produceren, installeren en energie

                 

plaat- en constructiewerk

plaatconstrwerk

plcw

1305

1305

1305

       

booglasprocessen

booglasprocessen

bglp

1326

1326

1326

       

klimaattechnologie

klimaattechn

klit

1307

1307

1307

       

procestechniek

procestechn

pt

1308

1308

1308

       

duurzame energie

duurzameenergie

drze

1327

1327

1327

       

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

wtkelektrotonderh

wtet

1310

1310

1310

       

utiliteitsinstallaties

utiliteitsinstal

utii

1311

1311

1311

       

praktisch booglassen

praktisch booglassen

prbl

1328

1328

1328

       

CNC-technieken

CNCtechn

cnc

1313

1313

1313

       

drinkwater en sanitair

drinkwatersanitair

drws

1314

1314

1314

       

dakbedekking

dakbedekk

dakb

1316

1316

1316

       

verspaningstechnieken

verspaningstechn

vspt

1317

1317

1317

       

woon- en kantoortechnologie

woonkantoortechn

wkt

1318

1318

1318

       

domotica en automatisering

domoticaautomatisering

dmat

1329

1329

1329

       

nutsvoorzieningen

nutsvoorz

nvz

1322

1322

1322

       

koudetechniek

koudetechniek

koud

1330

1330

1330

       

licht, geluid en beeld

lichtgeluidbeeld

lglb

1315

1315

1315

       

machinebouw - verspanen

machinebouwverspanen

mbvs

1331

1331

1331

       

ontwerp duurzame comfortwoning

ontwduurzcomfortwoning

docw

1228

1228

1228

       

lasrobot

lasrobot

lrbt

 

1332

1332

 

2018

   

cloud en cybersecurity

cloud & cybersecurity

clcy

1333

1333

1333

 

2020

   

slimme technologie

slimme technologie

stec

1334

1334

1334

 

2020

   
                   

profielvak mobiliteit en transport

                 

mobiliteit en transport

mobiliteittransport

mobt

1400

1400

1400

       
                   

profielmodule mobiliteit en transport

                 

motorconditie testen

motorconditietest

mct

1401

1401

1401

       

wielophanging en carrosserie

wielophcarrosserie

wohc

1402

1402

1402

       

verlichtings- en comfortsystemen

verlichtcomfortsyst

vlcs

1403

1403

1403

       

transport

transport

trns

1404

1404

1404

       
                   

beroepsgericht keuzevak mobiliteit en transport

                 

motorsystemen

motorsyst

mots

1405

1405

1405

       

aandrijf- en remsysteem

aandrijfremsyst

adrs

1406

1406

1406

       

elektronica

elektronica

elek

1407

1407

1407

       

bedrijfswagens

bedrijfswag

bdrw

1408

1408

1408

       

fietstechniek

fietstechn

ftst

1409

1409

1409

       

gemotoriseerde tweewieler

gemottweewiel

mott

1410

1410

1410

       

carrosseriebouw

carrosseriebouw

carb

1411

1411

1411

       

autoschade en spuiten

autoschadespuiten

ass

1412

1412

1412

       

verbrandingsmotoren

verbrandingsmot

vbrm

1413

1413

1413

       

ritvoorbereiding en ritafhandeling

ritvoorb/afhand

rvra

1414

1414

1414

       

mobiele werktuigen

mobwerktuigen

mwt

1415

1415

1415

       

operationele magazijnwerkzaamheden

operatmagzwerkz

omwz

1416

1416

1416

       
                   

profielvak media, vormgeving en ICT

                 

media, vormgeving en ICT

mediavorgICT

mvic

1500

1500

1500

       
                   

profielmodule media, vormgeving en ICT

                 

audiovisuele vormgeving en productie

audiovisvormgprod

avp

1501

1501

1501

       

2D- en 3D-vormgeving en -productie

2D/3Dvormgprod

2d3d

1502

1502

1502

       

ICT

ict

ict

1503

1503

1503

       

interactieve vormgeving en productie

interactvormgprod

ivp

1504

1504

1504

       
                   

beroepsgericht keuzevak media, vormgeving en ICT

                 

3D-vormgeving en -realisatie

3Dvormreal

3dvr

1505

1505

1505

       

idee-ontwikkeling

ideeontw

idee

1506

1506

1506

       

netwerkbeheer

netwerkbeh

netw

1507

1507

1507

       

printmediaproductie

printmediaprod

pmp

1508

1508

1508

       

tekenen, schilderen en illustreren

tekschildillustr

tsi

1509

1509

         

game-design

game-design

gamd

1510

1510

1510

       

fotografie

fotograf

foto

1511

1511

1511

       

licht, geluid en decor

licht,geluid,dec

lgd

1512

1512

1512

       

applicatieontwikkeling

appl-ontwikkeling

appo

1513

1513

1513

       

digitale beveiliging

digibeveiliging

dgbv

1514

1514

1514

       

sign

sign

sign

1515

1515

1515

       

vormgeven & typografie

vormgtypogr

vgtg

1516

1516

1516

       

innovatie en prototyping

innovatie en prototyping

inpt

1517

1517

1517

 

2020

   
                   

profielvak economie en ondernemen

                 

economie en ondernemen

eco&ondern

eo

1700

1700

1700

       
                   

profielmodule economie en ondernemen

                 

commercieel

commercieel

com

1701

1701

1701

       

secretarieel

secretarieel

sec

1702

1702

1702

       

logistiek

logistiek

log

1703

1703

1703

       

administratie

administratie

adm

1704

1704

1704

       
                   

beroepsgericht keuzevak economie en ondernemen

                 

marketing

marketing

mark

1714

1714

1714

       

officemanagement

officemanagement

offm

1715

1715

1715

       

distributie

distributie

dist

1716

1716

1716

       

financieel en administratief beheer

financieeladministratiefbeheer

fabh

1717

1717

1717

       

ondernemen

ondernemen

ondn

1709

1709

1709

       

webshop

webshop

webs

1710

1710

1710

       

presentatie en styling

presentatieenstyling

prst

1718

1718

1718

       

mode en design

modedesign

mode

1712

1712

1712

       

internationale handel

internationale handel

ihan

 

1720

1720

       

wonen en design

wonen en design

wode

1721

1721

1721

 

2020

   
                   

profielvak horeca, bakkerij en recreatie

                 

horeca, bakkerij en recreatie

horeca,bakk,recr

hbr

1800

1800

1800

       
                   

profielmodule horeca, bakkerij en recreatie

                 

gastheerschap

gastheerschap

ghs

1801

1801

1801

       

de bakkerij

bakkerij

bakk

1802

1802

1802

       

de keuken

keuken

keu

1803

1803

1803

       

recreatie

recreatie

rec

1804

1804

1804

       
                   

beroepsgericht keuzevak horeca, bakkerij en recreatie

                 

gastheerspecialisatie

gastheerspecialisatie

ghsp

1817

1817

1817

       

brood- en banketspecialisatie

broodenbanketspecialisatie

bbsp

1818

1818

1818

       

keukenspecialisatie

keukenspecialisatie

kksp

1819

1819

1819

       

evenementen

evenementen

evem

1820

1820

1820

       

patisserie

patisserie

pati

1809

1809

1809

       

de bijzondere keuken

bijzkeuken

bzkk

1810

1810

1810

       

traiteur

traiteur

trai

1811

1811

1811

       

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

facdienstverlbeheeronderhoud

fdbo

1821

1821

1821

       

siervakken

siervakken

srvk

1822

1822

1822

 

2021

   
                   

profielvak zorg en welzijn

                 

zorg en welzijn

zorgwelzijn

zw

1600

1600

1600

       
                   

profielmodule zorg en welzijn

                 

mens en gezondheid

mensgezondh

mgez

1601

1601

1601

       

mens en omgeving

mensomgev

momg

1602

1602

1602

       

mens en activiteit

mensactivit

mact

1603

1603

1603

       

mens en zorg

menszorg

mzrg

1604

1604

1604

       
                   

beroepsgericht keuzevak zorg en welzijn

                 

schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht

schoonheidsbehhandhaargezicht

shhg

1619

1619

1619

   

2019

2020

haarverzorging

haarverzorg

hrvz

1606

1606

1606

       

huidverzorging

huidverzorg

hdvz

1607

1607

1607

       

hand- en voetverzorging

hand/voetverz

hvvz

1608

1608

1608

       

welzijn kind en jongere

welzijnkindenjongere

wzkj

1620

1620

1620

       

wonen en huishouden

wonenhuish

whh

1610

1610

1610

       

verzorging

verzorging

verz

 

1611

1611

   

2019

2020

dagbesteding

dagbesteding

dagb

1612

1612

1612

   

2019

2020

facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging

facdverlinrichtingverzorging

fdiv

1621

1621

1621

   

2019

2020

beveiliging en veiligheid

beveilig/veiligh

bevv

1614

1614

1614

   

2019

2020

conciërgewerkzaamheden

conciërgewerkzaamheden

cgwz

1622

1622

1622

   

2019

2020

sport en bewegen

sportbewegen

spbw

1616

1616

1616

   

2019

2020

voorkomen van ongevallen en EHBO

ongevallenehbo

ehbo

1617

1617

1617

       

kennismaking met uiterlijke verzorging

kennism uiterlijke verzorging

kmuv

1623

1623

1623

       

assisteren in de gezondheidszorg

assisteren id gezondheidszorg

aghz

1624

1624

1624

       

welzijn volwassenen en ouderen

welzijn volwassenen en ouderen

wzvo

1625

1625

1625

       

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facd: catering en inrichting

fdci

1626

1626

1626

       

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

facd: onderhoud en receptie

fdor

1627

1627

1627

       

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

onderst sport- en bewegingsact

osba

1628

1628

1628

       
                   

profielvak groen

                 

groen

groen

grn

2000

2000

2000

       
                   

profielmodule groen

                 

groene productie

groeneproductie

grpr

2001

2001

2001

       

tussen productie en verkoop

productverkoop

tpv

2002

2002

2002

       

vergroening stedelijke omgeving

vergroeningstedelijkeomgeving

vgso

2018

2018

2018

       

groene vormgeving en verkoop

grvormgverk

grvv

2004

2004

2004

       
                   

beroepsgericht keuzevak groen

                 

het groene machinepark

groenmachinepark

grmp

2005

2005

2005

       

tuinontwerp en -aanleg

tuinontwaanl

toa

2006

2006

2006

       

werk in tuin en landschap

werktuinland

wtl

2007

2007

2007

       

bloemwerk

bloemwerk

blwk

2008

2008

2008

       

groene vormgeving en styling

grvormstyling

grvs

2009

2009

2009

       

groei voorbereiden

groeivoorbereiden

grvb

2019

2019

2019

       

groei en oogst

groeioogst

greo

2011

2011

2011

       

het houden van dieren

houdendier

hvdr

2012

2012

2012

       

gezonde dieren

gezonddier

gzdr

2013

2013

2013

       

water

water

watr

2014

2014

2014

       

voeding: hoe maak je het?

voedinghoemaakjehet

voed

2020

2020

2020

       

groene zorg

groenezorg

grzg

2016

2016

2016

       

natuurlijk groen

natgroen

natg

2017

2017

2017

       

actief in de natuur

actiefindenatuur

actn

2021

2021

2021

       

visstandbeheer en sportvisserij

visstandbeheer & sportvisserij

viss

2022

2022

2022

 

2020

   
                   

profielvak maritiem en techniek

                 

maritiem en techniek

maritiemtechn

mate

2100

2100

2100

       
                   

profielmodule maritiem en techniek

                 

maritieme logistiek en communicatie

marlogcom

mlc

2101

2101

2101

       

maritieme veiligheid

marveiligh

mvh

2102

2102

2102

       

maritieme installaties

marinstall

misl

2103

2103

2103

       

reparatie en onderhoud

reponderh

repo

2104

2104

2104

       
                   

beroepsgericht keuzevak maritiem en techniek

                 

werken en leven aan boord

werklevenab

wlab

2105

2105

2105

       

ladingbehandeling aan boord

ladingbehandelingboord

lbhb

2106

2106

2106

       

navigatie

navigatie

navi

2107

2107

2107

       

scheepskennis

scheepskennis

scke

2108

2108

2108

       

zeevaartkunde

zeevaartkunde

zvku

2109

2109

2109

       

dienstverlening in de haven

dienstverleninghaven

dvlh

2110

2110

2110

       

opslag en overslag in de haven

opslagoverslaghaven

oeoh

2111

2111

2111

       

stuwadoor en vorkheftruck

stuwadoorenvorkheftruck

stvh

2120

2120

2120

       

ladingadministratie in de haven

ladingadministrhaven

lahv

2113

2113

2113

       

expediteur, luchtvaart en douane

expediteurluchtvdouane

elvd

   

2114

       

cargadoor

cargadoor

carg

   

2115

       

nautische materialen en gereedschappen

nautischematgereedsch

nmgs

2116

2116

2116

       

scheepsconstructie en -ontwerp

scheepsconstrontwerp

scow

2117

2117

2117

       

maritieme mechanische installaties

maritiememechinstall

mmis

2118

2118

2118

       

conserveren van maritieme systemen

conserverenmaritiemesystemen

cvms

2119

2119

2119

       

commerciële visserij

commerciële visserij

cvis

2121

2121

2121

       
                   

profielvak dienstverlening en producten

                 

dienstverlening en producten

dienstverlproduct

dvpr

1900

1900

1900

       
                   

profielmodule dienstverlening en producten

                 

organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

organiserenactiviteitopdrachtg

oaog

1915

1915

1915

       

presenteren, promoten en verkopen

pres,prom,verk

ppv

1902

1902

1902

       

een product maken en verbeteren

productmakverb

prmv

1903

1903

1903

       

multimediale producten maken

multimedprod

mmpm

1904

1904

1904

       
                   

beroepsgericht keuzevak dienstverlening en producten

                 

digispel

digispel

digi

1911

1911

1911

       

robotica

robotica

robo

1906

1906

1906

       

werken aan natuur en milieu

werkenaannatuurenmilieu

wanm

1912

1912

1912

       

voeding en beweging

voedingenbeweging

vdbw

1913

1913

1913

       

podium

podium

podi

1909

1909

1909

       

geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

unidienstverlveiligh

ufdv

1910

1910

1910

       

milieu, hergebruik en duurzaamheid

milieuhergebruikenduurzaamheid

mhed

1914

1914

1914

       

dans-, acteer- en zangactiviteiten

daza

daza

1918

1918

1918

       

talentvak acteren zang en dans

tazd

tazd

1917

1917

1917

       

modetechniek

modetechniek

mote

1719

1719

1719

       

BIJLAGE

Technische toelichting bijlage V:

Algemeen:

De tabel is aangevuld met datums waarop examens afgenomen kunnen worden of wanneer ze niet meer afgenomen kunnen worden.

De volgende koppen (kolommen) komen voor met de bijbehorende betekenis:

Examenjaar vanaf: Het eerste jaar dat er in het betreffende vak een examen gedaan kan worden. Dat betekent dat als er het jaar 2021 staat dat in het examenjaar 2021 voor het eerst examen gedaan kan worden, dus schooljaar 2020–2021.

Examenjaar t/m: Hier staat het jaartal dat er voor het laatst regulier examen in een vak kan worden gedaan. Hier geldt hetzelfde als bij ‘examenjaar vanaf’, 2021 geeft aan dat het 2021 het laatste examenjaar is dat het gevolgd kan worden, dus schooljaar 2020–2021

Bezemjaar in: Als er een ‘bezemjaar’ is staat dat hier vermeld.

Als er geen jaartal in een van de kolommen staat ingevuld, geeft dat aan dat het niet bekend is sinds wanneer of tot wanneer het vak geëxamineerd wordt. Het is dan dus gewoon te gebruiken.

De algemene vakken bij de tabel haov/vwo die in 2009 voor het laats regulier geexamineerd konden worden en waar in 2010 nog een bezemklas bestond zijn verwijderd.

Ook inwisselen bij vavo of staatsexamens is niet meer mogelijk.

Er is een aantal vakcodes toegevoegd, om de resultaten van het schoolexamane rekeken vast te leggen,rekenen 3F (vakcode 1132) voor vmbo, havo en vwo en rekenen 2F (vakcode 1135) voor vmbo.

Nieuwe vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

De schooleigen vakken wetenschapsoriëntatie (vakcode 1133) en wetenschap (vakcode 1134) zijn door het Ministerie van OCW formeel erkend, in die zin dat het cijfer dat leerlingen voor dit vak behalen in plaats van het vak algemene natuurwetenschappen (vakcode 0301) mag meetellen op de cijferlijst en dus voor het diploma.

Nieuwe keuzevakken

Het nieuwe beroepsgerichte keuzevak ‘Siervakken’ (vakcode 1822) is goedgekeurd en aan deze regeling toegevoegd.

BIJLAGE VI, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6 VAN DE REGELINGCODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2020–2021

Generieke examenonderdelen MBO 2020–2021

Nederlandse taal 2F

3001

rekenen 2F

3002

rekenen 2ER

3004

Nederlandse taal 3F

3005

rekenen 3F

3006

rekenen 3ER

3007

Engels - vrijstelling havo/vwo

3003

Engels - A2/B1

3013

Engels - B1/B1

3014

Engels - B2/B1

3015

Engels - A2/B2

3016

Engels - B1/B2

3017

Engels - B2/B2

3018

Technische toelichting bijlage VI

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2019-2020

TOELICHTING

Algemeen deel

Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld worden de elementcode, opleidingencode-, vakcode- en examenonderdelencodetabellen in één regeling vastgesteld. Dat is wenselijk in verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen. Zo vormen de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden die onder andere bij de examens een rol spelen. Om de scholen van dienst te zijn is besloten deze samenhangende set van tabellen in één regeling op te nemen.

Tevens is besloten om deze regeling ook van toepassing te verklaren voor de scholen voor voortgezet onderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In deze regeling wordt een tabel met elementcodes toegevoegd die de scholen voor voortgezet onderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius belang zijn.

Met deze regeling worden vastgesteld:

  • 1. de elementcodetabel voor het schooljaar 2020–2021 voor VO- en VSO scholen;

  • 2. de elementcodetabel voor VO-scholen op de BES eilanden voor het schooljaar 2020–2021;

  • 3. de elementcodetabel Staatsexamens voor het schooljaar 2020–2021;

  • 3. de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2020–2021;

  • 4. de vakcodetabel voor het VO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2020–2021; en

  • 5. de examenonderdelencodetabel MBO voor het studiejaar 2020–2021.

De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het VO per 1 oktober 2020, de daarop gebaseerde bekostigingsprocessen en beleidsinformatieproducten en voor de uitwisseling van examenresultaten.

Scholen moeten zorgen dat ze de juiste elementcodes tijdig opnemen in de betreffende administratiepakketten, om de uitwisseling in het kader van de telling van leerlingen te waarborgen. Het peilmoment voor de telling van leerlingen is 1 oktober 2020. Omdat het schooljaar echter al op 1 augustus 2020 start en de begindatum of einddatum van een code gekoppeld is aan de aanvang van een schooljaar is het belangrijk dat de wijzigingen in ieder geval op 1 augustus 2020 zijn geïmplementeerd.

De tabellen worden op een overzichtelijke manier via de internetsite van DUO beschikbaar gesteld aan het veld.

Deze regeling bevat - met uitzondering van de nieuwe tabel voor de BES eilanden - geen grote wijzigingen. De regeling heeft daarom uitsluitend voor de scholen op de BES eilanden administratieve gevolgen. Voor de scholen in Europees Nederland zijn de administratieve gevolgen zeer beperkt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Voor het voortgezet onderwijs op Caribisch Nederland zijn er elementcodes toegevoegd om de inschrijvingen juridisch te borgen. Het onderwijssysteem op de eilanden St. Eustatius en Saba wijkt af van Europees Nederland. Daarnaast sluit het onderwijs op Bonaire niet geheel aan bij Europees Nederland. Dat is de reden dat de codes voor alle drie de eilanden op CN in een aparte tabel zijn opgenomen.

Artikel 3

Er is een tabel toegevoegd voor leerlingen die staatsexamen doen zonder profiel. Voor de overige staatsexamens wordt de elementcodetabel gebruikt zoals opgenomen in bijlage I.

Artikel 4

De codes 5350 tot en met 5353 zijn vervallen omdat het niet meer mogelijk is gediplomeerd te raken in deze ‘oude’ profielen. Bij de codes 5370 t/m 5373 is de aanduiding ‘NW’ geschrapt.

Artikel 5
Algemeen

De vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie is aangevuld met data waarop examens afgenomen kunnen worden of wanneer ze niet meer afgenomen kunnen worden.

Er is een aantal nieuwe vakken toegevoegd voor vmbo, havo en vwo te weten: het vak rekenen 3F (vakcode 1132) voor vmbo, havo en vwo en het vak rekenen 2F (vakcode 1135).

Nieuwe keuzevakken

Het nieuwe beroepsgerichte keuzevak ‘Siervakken’ (vakcode 1822) is aan deze regeling toegevoegd.

Nieuwe vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

De schooleigen vakken wetenschapsoriëntatie (vakcode 1133) en wetenschap (vakcode 1134) zijn door het Ministerie van OCW erkend, in die zin dat het cijfer dat leerlingen op dit vak behalen in plaats van het vak algemene natuurwetenschappen (vakcode 0301) mag meetellen op de cijferlijst en dus voor het diploma.

Vakcodes voor de vakken papiaments (vakcode 1108) en papiaments (elementair) (vakcode 1109) zijn toegevoegd voor de BES.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven