Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 3598Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 januari 2020, DGNVLG/20002839, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de adviescommissie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, en 2, eerste en tweede lid, van het Besluit houdende benoeming van leden van de adviescommissie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV);

Besluit:

Enig artikel

  • 1. Voor het jaar 2019 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de voorzitter van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,011.

  • 2. Voor het jaar 2019 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de overige leden van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,007.