Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 35372Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A vanaf donderdag 2 juli 2020 zes weken ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van één woning op het perceel direct ten zuiden van Kalkwijk 34 in Hoogezand.

Het plan inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020. Inzien kan op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Hoogezand. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (indienen inspraakreactie)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2020-007918. Voor een mondelinge inspraakreactie vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.