Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2020, 34978Ruimtelijke plannenVastgesteld omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van Brainport’

Logo Eindhoven

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 16 juni 2020 de omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van Brainport’ gewijzigd vastgesteld. De omgevingsvisie heeft betrekking op de fysieke leefomgeving van Eindhoven en beschrijft de ambities, de stedelijke opgaven en de wijze waarop we samenwerken om uitvoering te geven aan deze opgaven.

Inzage

U kunt de omgevingsvisie bekijken op onze gemeentelijk website www.eindhoven.nl/omgevingsvisie 

en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.omgevingsvisie-0301.

De bronbestanden zijn beschikbaar via: https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html

U kunt de omgevingsvisie ook inzien bij het inwonersplein in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Geen beroep

U kunt geen beroep indienen omdat de omgevingsvisie ‘zelfbindend’ is voor de gemeente. De omgevingsvisie gaat over het handelen van de gemeente en is de basis voor verdere vormgeving van programma’s, omgevingsplan en besluitvorming bij vergunningverlening. De visie bevat dus géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden.

 

Eindhoven 16 juni 2020