Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstStaatscourant 2020, 34908Ruimtelijke plannenBronckhorst: Landelijk gebied Veegplan 2020-2A, ontwerp bestemmingsplan

Logo Bronckhorst

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de volgende acht zelfstandige ontwikkelingen:

 

 • 1.

  Halle, Molenweg 7: Bestemming ‘Agrarisch’ wordt omgezet naar ‘Bedrijf’ voor een loonwerkbedrijf met agrarische nevenactiviteit (telen van gewassen)

 • 2.

  Hengelo (Gld.), Groenendaalseweg 6: De bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Bedrijf’

 • 3.

  Hengelo (Gld.), Ruurloseweg/Scharfdijk: Het realiseren van 5 recreatiewoningen welke de vorm krijgen van een boom.

 • 4.

  Steenderen, Toldijkseweg 26: Bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wordt vergroot.

 • 5.

  Vorden, Joostinkweg 12: Aanpassing van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’

 • 6.

  Vorden, Mosselseweg 1 en 1a: Realiseren van 4 recreatiewoningen i.p.v. camping, bedrijfswoningen worden reguliere woningen en aanleg van bos.

 • 7.

  Vorden, Natuurbegraafplaats ’t Schaepenmeer: Realiseren van een natuurbegraafplaats achter de algemene begraafplaats.

 • 8.

  Zelhem, Eckhorsterstraat 5 en 5a: Realiseren van 4 woningen in een varkensschuur

Daarnaast heeft het plan betrekking op de volgende achtentwintig aanpassingen op initiatief van de gemeente:

 • 1.

  Baak, Zutphen-Emmerikseweg 44: Bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.

 • 2.

  Bronkhorst, Veerweg 1: Omgevingsvergunning voor kunstcentrum wordt vertaald in het bestemmingsplan.

 • 3.

  Drempt, Binnenweg 9: Vergunning bouwen schuur wordt vertaald in bestemmingsplan.

 • 4.

  Halle, Heurneweg 12: Ontbrekend bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wordt toegevoegd.

 • 5.

  Hengelo (Gld.), Hazenhutweg 1: Aanduiding ‘specifieke vorm van sport’ wordt verwijderd.

 • 6.

  Hengelo (Gld.), perceel kadastraal bekend: Gemeente Hengelo 2, sectie P, nummer 466: De specifieke aanduiding voor het gebouwtje wordt verplaatst van de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ naar de bestemming ‘Bos’

 • 7.

  Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 80, 80B en 80C: De bouwregels voor bedrijfswoning aangepast.

 • 8.

  Hengelo (Gld.), Ruurloseweg ong. (de Ronde Venne): Omgevingsvergunning voor buitenopslag vertaald in het bestemmingsplan.

 • 9.

  Hengelo (Gld.), Weeversplasweg 1: Omgevingsvergunning plattelandswoning vertaald in het bestemmingsplan.

 • 10.

  Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35: Regelingen voor ballenvanger en licht- en vlaggenmast toegevoegd aan het bestemmingsplan.

 • 11

  Olburgen, ‘Woonschepen bij Dorado Beach’: Regeling voor woonschepen toegevoegd het bestemmingsplan.

 • 12

  Steenderen, Bronkhorsterweg 38: Vergunning recreatieappartementen vertaald in het bestemmingsplan.

 • 13

  Steenderen, Covikseweg 19: Bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt vergroot.

 • 14

  Toldijk, Wolfsstraat 5: Adres bij de aanduiding ‘specifieke vorm van cultuur en ontspanning - 6’ aangepast.

 • 15

  Vierakker, IJselweg 4 en 6: Bestemming ‘ Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.

 • 16

  Vierakker, Kapelweg 12 en 12A: Aanduiding ‘intensieve veehouderij’ wordt verwijderd

 • 17

  Vorden, Bleuminkmaatweg 2A: Vergunning wordt verwerkt in het bestemmingsplan, aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - plattelandswoning’ wordt toegevoegd.

 • 18

  Vorden, Ganzensteeg 11: Adres wordt toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 19

  Vorden, Kruisdijk 9: Vergunning plattelandswoning verwerkt in het bestemmingsplan.

 • 20

  Vorden, Mosselseweg 8 en 10: Aanduiding ‘aantal woningen’: 2 wordt toegevoegd

 • 21

  Vorden, Wilmerinkweg 7 en 7a: Het aantal campingplaatsen omzetten van 15 naar 30 plaatsen met 3 trekkershutten, de bestemming ‘Wonen - 1’ verschuiven zodat het toiletgebouw van de camping in de woonbestemming komt te liggen. Daarnaast is er een groepsaccommodatie aanwezig.

 • 22

  Wichmond, Dorpsstraat 4: Aanduiding t.b.v. wijzigingsbevoegdheid aangepast.

 • 23

  Wichmond, Lankhorsterstraat 34: Vergunning kleinschalig kampeerterrein met 3 trekkershutten wordt verwerkt in dit bestemmingsplan.

 • 24

  Wichmond, Polweg 7: Aanpassing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’

 • 25

  Zelhem, Akkermansstraat 1 en 1a: Adres wordt toegevoegd aan de tabel bouwregels bedrijfswoning binnen de bestemming ‘Agrarisch’.

 • 26

  Zelhem, Brunsveldweg 9: Ontbrekend bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschap en natuur’ wordt toegevoegd

 • 27

  Zelhem, Petersdijk 5: Vergunning minicamping (15 plaatsen) met 1 trekkershut vertaald in het bestemmingsplan.

 • 28

  Zelhem, Wiekenweg nabij nummer 5 (Coops Molen): Omgevingsvergunning voor restauratie van de molen wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

Daarnaast heeft het plan betrekking op de volgende tweeëntwintig . Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aanpassingen:

 • 1.

  Baak, Bakermarksedijk 8 en 8A

 • 2.

  Baak, Dollemansstraat 9

 • 3.

  Bronkhorst, Onderstraat 13

 • 4.

  Drempt, Roomstraat 10 en 10A

 • 5.

  Drempt, Zomerweg 61 en 61A

 • 6.

  Halle, Westendorpseweg 19 en 19A

 • 7.

  Hengelo (Gld.), Memelinkdijk 10 en 10A

 • 8.

  Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 81

 • 9.

  Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 46

 • 10.

  Keijenborg, Hengelosestraat 67 en 67A

 • 11

  Keijenborg, Hogenkampweg 1 en 1A

 • 12

  Keijenborg, Remmelinkdijk 10

 • 13

  Olburgen, Pipeluurseweg 4 en 4A

 • 14

  Steenderen, Dr. Alfons Ariënstraat 41

 • 15

  Toldijk, Lamstraat 8 en 8A

 • 16

  Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 25 en 25A

 • 17

  Vierakker, Vierakkersestraatweg 23

 • 18

  Vorden, Kapelweg 10 en 10A

 • 19

  Vorden, Schuttestraat 12 en 14

 • 20

  Wichmond, Broekweg 15A en 15B

 • 21

  Zelhem, Eeltinkweg 5 en 5A

 • 22

  Zelhem, Nijmansedijk 11 en 11A

Daarnaast heeft het plan betrekking op twee locaties die voorkomen vanuit de gemeentelijke sloopregeling (de slooppilot), waarbij de bestemming omgezet dient te worden om terugbouwmogelijkheden uit te sluiten:

 • 1.

  Hengelo (Gld.), Broekweg 5

 • 2.

  Keijenborg, Jebbinkweg 3

En als laatste acht locaties die betrekking hebben op de Wet natuurbescherming, waarbij de vergunning verwerkt wordt in het bestemmingsplan:

 • 1.

  Hengelo (Gld.), Lankhorsterstraat 3

 • 2.

  Laag-Keppel, Eldrinkseweg 33

 • 3.

  Laag-Keppel, Pieriksestraat 3

 • 4.

  Toldijk, Hoogstraat 19

 • 5.

  Vierakker, Koekoekstraat 15

 • 6.

  Vorden, Wiersserbroekweg 16

 • 7.

  Zelhem, Halseweg 33a

 • 8.

  Zelhem, Varsselsestraat 3

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

- Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via https://digitaleplannen.nl/1876/ (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt).

- Kunt u dit niet, neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, willen wij fysiek contact zo beperkt mogelijk houden. Wellicht kunnen wij u op een andere manier op afstand helpen.

Zienswijze indienen?

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.