Mededeling toepassingen die vermeld stonden op de lijst van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB)

In het kader van de aanpassing van de lijst Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) aan de vereisten van de thans geldende regelgeving en in vervolg op de eerdere publicatie in de staatscourant nr 2018-34031 van de lijst met geïdentificeerde rubmiddelen, heeft het Ctgb thans de van rechtswege verleende toelating op grond van artikel 129, vijfde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingetrokken van de volgende middelen:

 • II

  • a.

   • Denka Registrations B.V., met het middel Luxan Luizenspray Concentraat, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op kamerplanten en in fruit-, groente- en siergewassen;

   • Denka Registrations B.V., met het middel Luxan Luizenspray, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op kamerplanten en in fruit-, groente- en siergewassen;

   • Hortus Supplies International B.V., met het middel InseClear, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten in de tuinbouw;

   • SBM Life Science B.V., met het middel Duoflor Spray, bestemd voor niet professioneel gebruik voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, groenten en fruit;

   • SBM Life Science B.V., met het middel Duoflor Concentraat, bestemd voor niet professioneel gebruik voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten en groenten en fruit;

 • II

  • p.

   • Denka Registrations B.V., met het middel ECO Mierenpoeder, bestemd om insecten en mijten, op planten te bestrijden;

   • Firma SBM Life Science B.V., met het middel Mierenpoeder BIO, bestemd om insecten op planten te bestrijden;

   • Bio Services International, met het middel Bio Mieren Vrij, bestemd om insecten op planten te bestrijden;

 • II

  • s.

   • BioServices International bv, met het middel Stop Engerlingen, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • BioServices International bv, met het middel Bladinsecten Gelcapsules, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • BioServices International bv, met het middel Bladziekten Concentraat, bestemd om planten te beschermen tegen schimmels, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • BioServices International bv, met het middel Bodeminsecten Concentraat, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • Pronafit Nature Products International Holding B.V., met het middel LOOK, bestemd om planten te beschermen tegen insecten en schimmels, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

 • II

  • t.

   • Bertels B.V., met het middel Pure Etheric Guard, ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige producten, mits toegepast door middel van dompeling of aangieting;

   • Hortus Supplies International B.V., met het middel Optimus, ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige producten, mits toegepast door middel van dompeling of aangieting;

Een respijttermijn wordt gegeven. Er geldt een aflevertermijn tot 1 oktober 2020 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2021 voor bovenstaande genoemde middelen.

De lijst met rubmiddelen waarvoor toepassingen in afwachting van de afhandeling van de toelatingsaanvraag nog wel op grond van art 129 lid 5 Wgb van rechtswege zijn toegelaten, bestaat nu uit de volgende toepassingen van de volgende middelen:

 • I

  • a.

   • Colombo BV., met het middel, Colombo BiOx, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Sea Horse IPC. BV., met het middel eSHa PROTALON707, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Sea Horse IPC. BV., met het middel eSHa PROTALON717, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Sea Horse IPC. BV., met het middel eSHa PROTALON7.07, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Sea Horse IPC. BV., met het middel Gastropex, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei en slakken in aquaria;

   • Sea Horse IPC. BV., met het middel Gastrapex, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei en slakken in aquaria;

   • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Algizit, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Algetten, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Pond AlgoFin, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra AlguMin, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

   • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra AlgoStop Depot, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • b. vervallen;

  • c. vervallen;

 • II.

  • a.

   • Alpha BioPesticides Limited t/a AlphaBio Control Ltd., met het middel FLIPPER, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten;

   • BioServices International bvba, met het middel Bladinsecten Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten en groenten;

   • BioServices International bvba, met middel Bladinsecten Concentraat, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten en groenten;

   • ECOstyle B.V., met het middel Insect-Off, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, groenten, kruiden, klein fruit (kas)en akkerbouwgewassen;

   • ECOstyle B.V., met het middel ECOstyle LuisVrij Rozen Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten en rozen;

   • ECOstyle B.V., met het middel ECOstyle LuisVrij Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin en kamerplanten;

   • ECOstyle B.V., met het middel Greengard Insectenbestrijder Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

   • ECOstyle B.V., met het middel Luisvrij Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

   • ECOstyle B.V., met het middel Luisvrij Rozen Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

   • ECOstyle B.V., met het middel Greengard Insectenbestrijder Luizen en Witte Vlieg gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

  • b. I. Koolzuurgas:

   • A. vervallen;

   • B.

    • TCC-group B.V., met het middel Euthanox, bestemd voor het gebruik als ongediertebestrijdingsmiddel, mits toegepast in een volledig gasdicht afgesloten ruimte, tijdens het toepassen geen mensen in die ruimte aanwezig kunnen zijn en de bereikte concentratie koolzuurgas in die ruimte, zodra deze weer als werkruimte wordt gebruikt, alsmede in aangrenzende werkruimten lager is dan 1.500 ppm (parts per million);

    • Linde Gas Benelux B.V., met het middel Linde Gas CO2, bestemd voor het gebruik als ongediertebestrijdingsmiddel, mits toegepast in een volledig gasdicht afgesloten ruimte, tijdens het toepassen geen mensen in die ruimte aanwezig kunnen zijn en de bereikte concentratie koolzuurgas in die ruimte, zodra deze weer als werkruimte wordt gebruikt, alsmede in aangrenzende werkruimten lager is dan 1.500 ppm (parts per million);

  • c. vervallen;

  • d.

   • Biofa AG, met het middel InsectoSec®, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

   • Biofa AG, met het middel InsectoSec® insect spray, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

   • Denka Registrations B.V., met het middel U5 Bloedluispoeder, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

   • ECOstyle B.V., met het middel Bloedluis-Weg, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

   • P. van Eck Beheer B.V., met het middel Silica VE – Duramite, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

  • e. vervallen;

  • f. Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A. (AFEPASA), met het middel AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR, bestemd voor de bestrijding van meeldauw in de teelt onder glas, mits toegepast door middel van een zwavelverdamper en mits tijdens de toepassing geen mensen in de kas aanwezig zijn en werkzaamheden in de kas ingeval van volledige beluchting van de kas pas na ten minste één uur, dan wel in overige gevallen pas na ten minste vier uren nadat de toepassing heeft plaatsgevonden, worden aangevangen;

  • g. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • h. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • i. LTO Glaskracht Nederland, met magere melk en producten daarvan, bestemd om de verspreiding van virussen tussen planten te voorkomen, mits toegepast door middel van een behandeling waarbij planten, plant- en snijmateriaal, dan wel handen worden ondergedompeld

  • j. vervallen;

  • k. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • l. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • m. vervallen;

  • n. LTO-Vakgroep Vollegrondsgroenten, met calciumchloride bestemd om natrot in de witlofteelt te bestrijden, mits toegepast door middel van een dompelbehandeling;

  • o. vervallen;

  • p.

   • Tessenderlo Group NV, met het middel Surround WP Crop Protectant bestemd om insecten op planten te bestrijden;

  • q. vervallen;

  • r.

   • Pireco Productie B.V., met het middel Tercol, bestemd als groeistimulator voor planten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • Pireco Productie B.V., met het middel Nemater, bestemd als groeistimulator voor planten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

   • Pireco Productie B.V., met het middel Herfosec, bestemd als groeistimulator voor planten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

  • t. vervallen;

  • u. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • z. LTO-Vakgroep Paddenstoelen, met ammoniak, ter bestrijding van schimmelinfecties in de teelt van champignons, mits toegepast door middel van pleksgewijs aangieten van de infectiehaarden met een 10% waterige ammoniakoplossing in een dosering van 75 ml oplossing per ‘mol’.

  • aa. vervallen;

  • bb. vervallen;

  • cc. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • dd. vervallen;

  • ee. vervallen;

  • ff. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

  • ii.

   • ECOstyle B.V., met het middel Kattenschrik, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

   • ECOstyle B.V., met het middel Kattenschrik Vloeibaar, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

   • ECOstyle B.V., met het middel GreenGard Kattenschrik, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

   • ECOstyle B.V., met het middel GreenGard Kattenschrik Vloeibaar, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn.


X Noot
1

Het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel II, onder d, luiden als volgt:

Gebruiksvoorschrift

Dit middel is uitsluitend toegestaan ter bestrijding van de bloedluis (Dermanyssus Gallinae) in de legpluimveehouderij.

Het middel is schadelijk bij inademing.

• Buiten bereik van kinderen bewaren;

• Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder;

• Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik;

• Draag bij het toepassen van het middel een aangedreven P3-filter met volgelaatsmasker, helm of kap;

• Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;

• Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Indien mogelijk hem het etiket van het middel tonen.

Gebruiksaanwijzing

Toepassingen:

Legpluimvee, ter bestrijding van vogelmijt (Dermanyssus Gallinae).

Toepassingswijze:

Het middel elektrostatisch aanbrengen met een daarvoor geschikt apparaat. Het beste resultaat is te verkrijgen door het middel bij avond aan te brengen. Tijdens het aanbrengen van het middel dient men daarvoor geschikte ademhalingsbescherming te dragen.

Dosering:

2 gram bloedluispoeder per dierplaats

Naar boven