Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 34514VergunningenGemeente Zeewolde, ontwerpbeschikking, uitgebreide procedure, Zonnepark nabij Bloesemlaan 34

Logo Zeewolde

Wij zijn van plan voor de op 29 november 2019 ontvangen aanvraag een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 3 te verlenen voor het zonnepark met bijbehorende bouwwerken (voor een periode van maximaal 25 jaar) activiteit *1,3, op de percelen ZWD03 B 1679, 1213 en 1677 nabij Bloesemlaan 34.

De aanvraag heeft dossiernummer: 19Z0003913.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 1 juli 2020 tot en met 11 augustus 2020 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Voor het inzien van het plan dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

 

Zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken