Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 34012Ruimtelijke plannenOntwerp verzamelbestemmingsplan 2020-1 ter inzage

Logo Midden-Groningen

Het verzamelbestemmingsplan Midden-Groningen 2020-1 is opgesteld en wordt als ontwerp ter inzage gelegd.

Inhoud

In een verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en ambtelijke aanpassingen in één plan en procedure meegenomen. Het plan omvat de volgende locaties:  

1. Froombosch – Hoofdweg 101

Voor een uitbreiding van een bijgebouw bij een woning is een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Het perceel behoudt een woonbestemming.

2. Harkstede – Hoofdweg 4

Het gebruik van dit perceel is gewijzigd van detailhandel naar wonen. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt verwerkt in het bestemmingsplan. Het perceel krijgt een woonbestemming.

3. Hellum – Hoofdweg 25

Voor een bijgebouw (iets buiten het bouwvlak) is een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Het agrarische bouwvlak wordt gebaseerd op de bouwrechten uit de partiële herziening van Hellum-Kern uit 2000.

4. Muntendam – Middenweg 52

Er is een omgevingsvergunning verleend voor vestiging van een kapsalon aan de Middenweg 52. De huidige bestemming 'kantoor' met bedrijfswoning is voor het perceel niet meer passend. Het perceel krijgt een gemengde bestemming.

5. Slochteren - Hoofdweg 271

Er is een omgevingsvergunning in procedure voor het gebruik als burgerwoning. Dit wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Het perceel krijgt de bestemming gemengd met de aanduiding minicamping.

Het plan inzien

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmigverzamel20201-on01 en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘niet-plaatsgebonden’. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op de plannen (indienen zienswijzen)

Tot en met 5 augustus 2020 kan een ieder een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het Verzamelplan 2020-1 nummer

NL.IMRO.1952.bpmigverzamel20201-on01. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming over het verzamelbestemmingsplan.

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.