Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2020, 3388Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, HERZIENING DE LUTHER 27 HOOGE MIERDE”

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening De Luther 27 Hooge Mierde” met ingang van 20 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op aan het omzetten van een agrarische bedrijfslocatie op de Luther 27 naar een reguliere bedrijfsbestemming.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

  • de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

  • de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667BPBluth0067-ON01.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

schriftelijk (geen e-mail): de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

mondeling: na afspraak met Mathijs Snoeren, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer of via e-mailadres m.snoeren@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

 

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Mathijs Snoeren. U bereikt hem op via telefoonnummer of via e-mail m.snoeren@reuseldemierden.nl.

 

 

Reusel, 17 januari 2020

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester